Skatteret

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J
Dato: 06. november 2017 kl. 08:30 til 14. december 2017 kl. 15:30
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 18
Tilmeldingsfrist: 23.10.2017

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer.

Forløbet giver en grundlæggende viden om det danske skattesystem, retskilderne bag systemet og indgående kendskab til direkte skatter.

Fokus er på lovgivningen inden for beskatning af fysiske personer - lønmodtagere såvel som selvstændige erhvervsdrivende.

Du får viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde og bliver kvalificeret til at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for en fysisk person. Du lærer at løse og vurdere grundlæggende skatteretlige problemstillinger samt reflektere over konsekvenserne af disse.

Tidspunkt:

6. - 8. - 13. - 15. - 20. - 23. - 27. - 29. november kl. 8.30-15.30

Aflevering af projekt den 6. december

Eksamen den 14. december (evt. også 15. december ved stort hold).

8 undervisningsdage + eksamen 10 ECTS

Forplejning:

Kurset er inkl. forplejning


Når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Monica Christiansen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 98

Send e-mail