Netværk - Building Bridges Fintech II - Udnyt finanssektorens nye karrieremuligheder

Nordea, Christiansbro, Strandgade 2, 1411 København K
Dato: 09. oktober 2017 kl. 17:00 til 09. oktober 2017 kl. 21:00
Pris: 5.000,00 kr.
Ledige pladser: 12
Tilmeldingsfrist: 22.09.2017

Banker verden over er i fuld gang med at digitalisere deres forretninger, og udviklingen har konsekvenser for medarbejderne og deres karriere i den finansielle sektor. Building Bridges Fintech er et netværk for dig, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for fintech, finansiel teknologi, og hvordan du kan udnytte den til din karrieremæssige fordel.

Disruption med nye digitale løsninger betyder ofte færre medarbejdere, etablering af virksomheder med finansiel teknologi og helt nye krav til medarbejdernes kompetencer. Men i denne transformation opstår der også nye karrieremuligheder, som du kan lære at udnytte.

På fem netværksmøder vender vi aktuelle faglige fintechtemaer og -problemstillinger og diskuterer, hvilken betydning de har for medarbejderne i finanssektoren. Der afholdes fem møder, og et af møderne er en to-dages studietur til London FinTech hub.

Program
Møde 1: Mobile Life/ Startup-incubator
Vært: Mobile Life, København
Dato: 9. oktober kl. 17-21

Møde 2: Platformsstrategier og partnerskaber 
Vært: Digitaliseringsstyrelsen, København 
Dato: 26. oktober kl. 17-21

Møde 3: Crowdlending
Vært: London FinTech hub, London
Dato: 13. – 14. november 2017

Møde 4: Blockchains
Vært: Copenhagen FinTech Lab, København
Dato: 29. november 2017 kl. 17-21

Møde 5: Nye faglige, ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer
Vært: Nordea, Ørestaden
Dato: 10. januar 2018 kl. 17-21
På første netværksmøde rammesættes også forventninger, commitment og fortrolighed i netværket.

Netværket er et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring med kolleger fra andre finansvirksomheder. Netværket har et maksimalt antal på 30 deltagere, så alle lærer hinanden at kende. For at sikre faglig kvalitet og fremdrift faciliteres netværket af Steffen Löfvall, Ph.d. og direktør fra cph:learning.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 20. september 2017, hvorefter du vil høre nærmere om opstart.
Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kr. inklusiv netværkstur til London.

Når du har tilmeldt dig den første netværksdag, er du automatisk tilmeldt de øvrig dage.

Hvis du har spørgsmål til netværket, kan du kontakte Briddi Escherich på bes@finansforbundet.dk

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Briddi Escherich

Administrator

Service og administration, Kredsadministration


Tlf. 32 66 13 57

Send e-mail