Indledende erhvervsøkonomi med Excel

Erhvervsakademi Sjælland, Femøvej 3 (Aquahuset), 4700 Næstved
Dato: 07. november 2017 kl. 08:30 til 12. december 2017 kl. 15:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 11
Tilmeldingsfrist: 07.10.2017

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer

Det indledende kursus i erhvervsøkonomi med excel er anvendeligt for alle, der ønsker et grundlæggende kendskab til regnskabers opbygning, til de daglige økonomiske transaktioners indflydelse på regnskabet samt regnskabets opstilling og information. Det kan både bruges til at opnå en generel indføring eller som forberedelse til akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring.

Indhold

  • Virksomhedens retlige stilling, interessegrupper og værdiskabelse
  • Årsregnskabet og transaktionssystemet
  • Årsafslutning og regnskabsopstilling
  • Informationsværdi og anvendelse

Undervisningen foregår over 4 dage fra kl. 8.30-15.00 i lokale 008 på Erhvervsakademi Sjælland, Femøvej 3 (Aquahuset) i Næstved.
Der undervises følgende dage: 7. + 14. + 22. november samt den 12. december.
Underviseren på forløbet er Carsten Lund, som har været underviser igennem rigtigt mange år med vægten på de økonomiske og ledelsesmæssige fag. Carsten har været i den finansielle sektor det meste af sin karriere og er fortsat beskæftiget med økonomi, nu i regi af egen rådgivningsvirksomhed og underviser på Erhvervsakademi Sjælland.

Når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Monica Christiansen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 98

Send e-mail