Finansforbundet University - Bruger vi realkreditlån som forsikring mod arbejdsløshed?

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 30. august 2017 kl. 08:00 til 30. august 2017 kl. 09:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 26
Tilmeldingsfrist: 14.08.2017

Morgenmøde:; For mange lønmodtagere vil et tab af job medføre brat nedgang i indkomsten. Et væsentligt argument for offentligt finansierede arbejdsløshedsunderstøttelse er, at det forsikrer lønmodtagerne mod sådanne negative stød til indkomsten. På den måde mindskes udsving i forbruget.

Mange lønmodtagere har dog også mulighed for selv at foretage tilpasninger, der kan mindske reduktionen i forbruget i tilfælde af ledighed. I dette forskningsprojekt anvender vi månedlige data fra eIndkomst-registret samt detaljerede data fra de danske realkreditinstitutter til at undersøge, i hvilket omfang danske boligejere anvender omlægning af realkreditgælden som en tilpasningsmulighed.

Resultaterne viser en statistisk klar, men økonomisk set beskeden, stigning i andelen af kunder med afdragsfrie lån omkring arbejdsløshedstidspunktet og et tilsvarende beskedent fald i den månedlige ydelse, mens der ikke er nogen nævneværdig effekt på størrelsen af realkreditgælden. Denne sammenhæng indikerer, at det kun er et fåtal af arbejdsløshedsramte danske boligejere, der anvender realkreditsystemet til at begrænse konsekvenserne af indkomstnedgangen i forbindelse med tab af job.


Oplægsholder:

Asger Lau Andersen, adjunkt, KU 

Program:

Kl. 7.30 - 8.00 Morgenmad og kaffe

Kl. 8.00 Arrangementet begynder

Kl. 9.00 Tak for i dag

 

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail