Vi skal se meningen med forandringer

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 20. november 2017 kl. 16:30 til 20. november 2017 kl. 20:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 24
Tilmeldingsfrist: 02.11.2017

Gå-hjem-møde: Når nye strategier skal implementeres, er det alfa omega, at du ople-ver mening med forandringen i din hverdag – på et såvel organisatorisk som personligt plan. Denne oplevelse af mening kalder vi sensemaking.

Omstillinger er en organisatorisk præmis. Men det kræver noget af den enkelte medarbejder at skabe mening med de forandringer, der følger med.
Dette gå-hjem møde har til formål at give dig en forståelse for de psy-kologiske mekanismer, der knytter sig til de organisatoriske forandrin-ger og udfordringer, der opleves i finanssektoren.

Gå-hjem-mødet foregår som et oplæg. Undervejs skal vi drøfte begrebet sen-semaking for at komme nærmere på, hvad der skal til for at navigere i det organisatoriske pres, som en omstilling kan give.

På gå-hjem-mødet arbejder vi med:

  • Hvad det betyder at skabe mening
  • Psykologiske perspektiver på forandringer
  • Forståelse af mening som et indre kompas
  • Drøftelser af meningsskabelse

Underviser:

Anne Lundgren er chefkonsulent i det erhvervspsykologiske konsulentfirma Green Andersen. Anne er uddannet i psykologi og kommunikation fra RUC og har udgivet flere bøger om coaching og teamudvikling.

Program:

Kl. 16.30: Kaffe og kage

Kl. 17.00: Selve arrangementet går i gang

Kl. 18.30: Sandwich

Kl. 19.00: Arrangementet fortsætter

Kl. 20.00: Tak for i dag.

Foredragsholder

Anne Lundgren

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail