Introduktion til compliance i den finansielle sektor

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 29. juni 2017 kl. 09:00 til 30. juni 2017 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Venteliste
Tilmeldingsfrist: 12.06.2017

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer

Introduktion til Compliance i den finansielle sektor

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er steget markant de seneste 10 år. Compliancefunktionen er, med ansvar for regelefterlevelse, blevet afgørende i finansielle virksomheder. Complianceofficerer inddrages i næsten alle dele af virksomhedens aktiviteter og indgår som rådgivere for både ansatte og ledelse. Med dette kursus gives en introduktion til compliancefunktionens ansvarsområder, arbejdsmetoder, pligter og begrænsninger. Deltagerne forberedes til en mulig rolle som complianceofficer.

Indhold

  • Gennemgang af begrebet compliance
  • Diskussion af de grundelementer, som udgør en god complianceofficer
  • Overblik over lovgivning, som fastsætter compliancefunktionens mandat
  • Introduktion til compliancefunktionens arbejdsmetode
  • Introduktion til juridisk informationssøgning
  • Introduktion til central dansk og EU finansiel regulering pt.
  • Gennemgang og diskussion af praksis fra Finanstilsynet

Varighed 2 dage

Når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

 

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Monica Christiansen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 98

Send e-mail