Masterclass coaching og professionel samtale

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 24. oktober 2017 kl. 10:00 til 25. oktober 2017 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Venteliste
Tilmeldingsfrist: 23.09.2017

Du er tillidsmand. Du har taget Coaching i organisationer eller Samtalen som redskab på akademiniveau. Og nu vil du gerne træne og lære endnu mere om coaching og professionel samtale. Så er denne 2-dages Masterclass noget for dig!

For at blive en bedre coach og samtalepartner er det nødvendigt med træning og nye inputs. Vi ved fra mange tidligere kursister, at der er et stort ønske om opfølgning og videreudvikling, når grundforløbene i coaching og samtale er klaret, og man har arbejdet med teknikker og teori i nogen tid.

På Masterclass coaching og professionel samtale får du en masse nye inputs samt sparring af erfarne mentorcoaches. Og så træner vi en hel masse coaching og professionel samtale – med masser af feedback.

Der vil være oplæg om:

  • Coaching af teams: hvad er et team – hvilke faser gennemløber et team – man kan ikke coache enkeltpersoner i teamet, men kun hele teamet
  • Karrierecoaching – oplæg om hvad karriere er – interviewe hinanden ud fra spørgsmål – karriereankre som ”test”-værktøj - praksisfællesskaber
  • Coaching og samtale som middel til at skabe mening og forankring af strategiske beslutninger: sætte SMARTE mål – hvad giver energi – hvad dræner – styrker – hvad virker allerede – hvordan ser drømmen ud (4D)
  • Stress-coaching: coaching i grænselandet: hvor går grænsen, når vi coacher – work/life balance – kan man coache en person der er stresset? – findes der overhovedet noget der kan kaldes stress-coaching? – hvordan opbygges større robusthed

Og så træning, træning, træning!

Brug af coaching og professionelle samtaler kræver løbende vedligeholdelse og udbygning af allerede opnåede kompetencer. Ud over indsigt i metoder og teorier kræver coaching og professionelle samtaler også en vis robusthed hos udøveren af coaching og samtale. Jo mere indsigt og træning – jo mere robusthed i samtalerne. Træning, mentoring og netværk øger indsigt og tryghed og personlig udvikling og grounding.

Underviser:
Geert Mørk, mønsterbrydning.dk

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail