TM som brobygger - Kom ud af krydspresset

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 07. september 2017 kl. 10:00 til 08. september 2017 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 19
Tilmeldingsfrist: 06.08.2017

- kom ud af krydspresset

Organisationer er i konstant forandring. Nye vilkår dukker op, arbejdsopgaver ændres og virksomheder omstruktureres. Det kan dine kolleger og ledelsen have et forskelligt syn på. Og måske er der uenighed kollegaerne imellem. Har du prøvet som tillidsmand at være spændt ud mellem forskellige og måske modsatrettede ønsker? Og måske følt dig som en lus mellem to negle?

Hvordan kan du som tillidsmand tage en aktiv rolle i forandringsprocesserne? Og hvordan kan du både gå foran og holde dig i baggrunden? Hvordan kan du tage kollegernes perspektiver alvorligt og samtidig have blik for helheden? Hvordan kan du både lytte og skære igennem?

Dette kursus giver dig handlekraft til at være brobygger og værktøjerne til at komme ud af krydspresset ved at træffe kloge valg og være bevidst om, hvordan du positionerer dig bedst muligt.

Du lærer narrative kommunikationsværktøjer. De går kort fortalt ud på, at bruge fortællinger til at skabe overblik og skabe mening, engagement og opbakning.

Du går hjem med:

  • Evnen til at arbejde med din egen position og ståsted i forandringsprocesser
  • Praktiske redskaber til at lede og rammesætte møder, der kan styrke samarbejdet
  • Evnen til at skabe samarbejdspartnere, der tager ansvar
  • Fornyet handlekraft og mod på arbejdet som TM

Underviser:

Thilde Westmark er partner i Inpraxis og arbejder med organisation- og arbejdspsykologi. Hun er Cand. psych. og autoriseret af Dansk Psykolog Forening.

Målgruppe:

Tillidsmænd, som har gennemgået hele grunduddannelsen og kredsbestyrelsesmedlemmer.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud. 

DFL medlemmer skal tilmelde sig her

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail