Grundkursus for Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 03. oktober 2017 kl. 10:00 til 04. oktober 2017 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Udsolgt
Tilmeldingsfrist: 02.09.2017

Bliv klædt på til arbejdet i virksomhedens bestyrelse


På grundkurset for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer får du indsigt i, hvordan man arbejder i bestyrelsen og en introduktion til de emner, som er vigtige i bestyrelsesarbejdet. På kurset arbejder du også med din personlige gennemslagskraft.


Finanstilsynet fortæller om det nyeste for sektoren og Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby holder et indlæg med et nærværende tema. 


Som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen har du de samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Fokus for bestyrelsens arbejde er især rettet mod kontrol af direktionen og udformningen af virksomhedens strategi. Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved at tage ordet, så du har mulighed for at få indflydelse. Derfor arbejder vi på kurset med din personlige gennemslagskraft med fokus på ”sætte sig selv i spil” i kommunikationen og blotlægge nogle af de udfordringer, vi alle har, når vi skal fremstå klart og tydeligt.


Der stilles mange krav til bestyrelsesmedlemmer i landets finansielle virksomheder, både formelle og uformelle. Som medarbejder i virksomheden har du et solidt kendskab til, hvad der foregår, og hvilke driftsmæssige udfordringer virksomheden står over for. Det er en vigtig viden, som kan og skal anvendes aktivt i bestyrelsen. Kurset giver dig flere værktøjer til at bruge den viden, og via cases introduceres du både til dine rettigheder og pligter, og til kroppens betydning når du kommunikerer.


I takt med de stadig større krav til bestyrelsesmedlemmernes viden i finansielle virksomheder, øges behovet for, at du som medarbejdervalgt bliver klædt bedre på fagligt. Fagligheden er nødvendig, når du ønsker at bidrage aktivt til bestyrelsesarbejdet, herunder have mod til at stille de rigtige spørgsmål, der hvor ”skoen trykker”. Netop spørgsmålet om ledelsens kompetencer er særdeles relevant i disse år og vil spille en central rolle i kurset. Kurset giver dig værktøjerne til at sikre ”at komme til orde”, så du kan påvirke dagsordenen og vende tilbage til din egen bestyrelse med input.
Efter kurset vil du være bedre klædt på til arbejdet i finansielle virksomheders og forsikringsselskabers bestyrelser.


Undervisere
Professor Caspar Rose fra CBS Handelshøjskolen.
Direktør Henrik Køhler fra teatercentrum
Konsulenter fra Finansforbundet.


Målgruppe:
Kurset er rettet mod medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelser i penge- og realinstitutioner og forsikringsselskaber.


Husk at orientere din virksomhed, når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail