Rapportering og nøgletal til bestyrelsen

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 30. november 2017 kl. 10:00 til 30. november 2017 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Udsolgt
Tilmeldingsfrist: 16.11.2017

Som medarbejdervalgt i bestyrelsen sidder du i en central og strategisk position i virksomheden og det forventes, at du har kompetencen til kunne læse, forstå og ikke mindst spørge ind til rapporter og nøgletal, som er vigtige for virksomhedens sunde og positive udvikling.
 
Der er tale om et emne i rivende udvikling, ikke mindst pga. offentlighedens og myndigheders fokus i kølvandet på finanskrisen. Øget regulering af den finansielle sektor stiller øgede krav til MAB’ernes kompetence inden for nøgletalsforståelse – men også i forhold til selve grundlaget for og mekanismerne i rapporteringen til bestyrelsen.
 
Med udgangspunkt i en typisk årsplan vil rapportering til bestyrelsen blive gennemgået. Der vil primært blive lagt vægt på den del af rapporteringen, der vedrører de risiko- og kontrolrelaterede opgaver som bestyrelsen skal varetage.
 
Rapportering om compliance, risikostyring, IT sikkerhed vil blive gennemgået, samt ekstern og intern revisionsprotokol og grundlaget herfor - primært revisionsrapporter. Der vil ligeledes blive defineret og arbejdet med centrale nøgletal, begrebet ”røde flag”, de nye kapitalkrav og Basel III regler.
 
I undervisningen vil der blive inddraget praktiske eksempler og case-arbejde, hvor deltagerne får mulighed for at vurdere konkrete eksempler på rapporteringer.

Der kræves en mindre forberedelse forud for kurset til at læse diverse artikler og rapport-eksempler.

Deltagergruppen er MAB’ere, og det forudsættes at deltagerne har en begrænset praktisk erfaring fra bestyrelsesarbejde. Dette vil være en forudsætning for erfaringsudveksling, primært i forbindelse med case-arbejdet.
 
Underviser
Leif Christensen. Leif har en stor erfaring fra og ekspertise med den finansielle sektor. Leif er uddannet statsautoriseret revisor, og har i en årrække arbejdet som partner i PWC, men er nu fuldtids engageret i et forskningsprojekt på CBS omkring rapportering og intern kontrol i den finansielle sektor.

Målgruppen
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail