Forhandlingskursus for faglige repræsentanter

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 06. december 2017 kl. 10:00 til 07. december 2017 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 14
Tilmeldingsfrist: 06.11.2017

Her er kurset til dig, der forhandler på vegne af andre og som har ansvaret for at jeres optræden i vanskelige forhandlinger om f.eks. indgåelse af lokalaftaler, større afskedigelser mv.

Målet med kurset er:

  • At du får en forståelse for, hvor afgørende valget af forhandlingsform er  - specielt i vanskelige forhandlinger
  • At du bliver trænet i, hvordan du bedst kan arbejde sammen med dit bagland, og hvordan du kan håndtere mandater, information mv. i forhold til baglandet
  • At du får inspiration til at indgå som forhandler med tydelighed og betydning i situationer, der er vanskelige og udfordrende for kollegerne
  • At du får indsigt i og bliver trænet i gode forhandlingstekniske fremgangsmåder i vanskelige forhandlinger fra start til slut
  • At du får inspiration til simple metoder til fastholdelse og videreudvikling af dine forhandlingskompetencer.

Indholdet på kurset
Der arbejdes med grundforestillingen om forhandlingen som en kampform, et spil eller en højrisikoproces. Der arbejdes med et samlet forhandlingsforløb fra start til slut, hvor nye metoder og konstruktive fremgangsmåder trænes.

Samarbejdet med baglandet
Der arbejdes med forholdet mellem front og bagland i vanskelige forhandlinger. Baglandets deltagelse og kommunikation mellem front og bagland er afgørende for, hvordan frontforhandlerne kan arbejde.

Ideer og metoder i vanskelige forhandlinger
På kurset gives bud på, hvordan du kan undgå klassiske fejl i vanskelige forhandlinger og i stedet byde ind med mere effektive fremgangsmåder. Der arbejdes med hjælpsomme teknikker i alle faser af et forhandlingsforløb.

På kurset får du bogen ”Konstruktiv forhandling – på arbejdspladsen”,  som er en grundbog skrevet af  Søren Viemose.

Underviser
Forhandlingsrådgiver Søren Viemose

Målgruppen
Faglige repræsentanter. Du behøver ikke have gennemført grunduddannelsen.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

 

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail