Få et godt arbejdsmiljø

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er grundlæggende for et godt arbejdsliv. Få gode råd til, hvordan I kan forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Stress, trivsel og forandringer

Trivsel på arbejdspladsen opleves individuelt, men skabes i fællesskab med ledelse og kolleger.

God trivsel er betinget af en lang række faktorer, f.eks. ledelse, arbejdsvilkår, sociale relationer, samarbejdet og medarbejdernes udviklingsmuligheder. Dine egne forventninger og evne til at håndtere udfordringerne i hverdagen spiller også ind.

Gode råd om stress, forandringer og at styrke trivslen

Rum og bevægelse

9 ud af 10 i sektoren arbejder i åbne kontormiljøer. Det kan bidrage positivt til samarbejdet og den gode trivsel, men det kan også byde på udfordringer for indeklimaet f.eks. i forhold til temperatur og støj.

Samtidigt kan kontorarbejde også være meget stillesiddende, hvilket kan få fysiske konsekvenser for kroppen.

Gode råd om åbne kontormiljøer og stillesiddende arbejde

Mobning, røveri og konflikter

Desværre sker der indimellem hændelser og adfærd, som kan være voldsomme og påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være trusler, vold, røveri, mobning, chikane eller konflikter.

Voldsomme hændelser undgås bedst, hvis man påtager sig ansvar for at udvikle en kultur og retningslinjer for forebyggelse, håndtering og opfølgning i fællesskab på arbejdspladsen.

Gode råd om voldsomme hændelser og adfærd

Ledelse og organisation

Forskning dokumenterer, at god trivsel ikke kun har en positiv effekt på de ansatte, men også på virksomhedens økonomiske bundlinje. God trivsel er en ren vindersag.

Et dårligt arbejdsmiljø skal ofte løses på et organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau. Det kan f.eks. gøres ved at sætte fokus på den sociale kapital og præstationsmålingerne på arbejdspladsen.

Gode råd om social kapital, præstationsmål og lederens egen trivsel