02-10-2019 |  Af formand Kent Petersen

Vejen fremad handler om mening og mennesker

Som ansatte i sektoren står vi lige nu midt i stærke strømninger, der er i gang med at forandre vores arbejdsliv, og som kommer til at definere vores fremtid – ikke bare som medarbejdere, men også som mennesker.

​For selvom for eksempel den aktuelle tillidskrise omkring sektoren og det ekstreme renteniveau kan fylde enormt meget, tegner der sig i det store billede afgørende strømninger, som er svære at begribe det fulde omfang af.

Hele digitaliseringen og det spirende, enormt stærke fokus på bæredygtighed og purpose forandrer spillereglerne, som vi kender dem. I erhvervslivet bredt set og på den politiske scene. Og for os som mennesker og fællesskab. Men netop her i spændingsfeltet ligger også vejen frem, hvis vi – på mange fronter og i fællesskab – kan og vil gribe den.

Det gælder også, når det kommer til den finansielle sektor. For forandringerne kan og skal vi bruge konstruktivt som vejen mod noget bedre. Også for vores arbejdsliv.

Et eksempel på, at det store favntag er værd at tage, finder vi i Singapore, hvor de store forandringer også er skyllet ind over samfund og finanssektor, men hvor den basale tilgang er et eksempel til efterfølgelse: Her har man både fra politisk side og konkret i virksomhederne valgt en progressiv vej udfoldet i samarbejde med et grundlæggende udgangspunkt, der nogle gange har tendens til at blive glemt. Nemlig simpelthen i mennesket.

Det har betydet konkrete tiltag som et stærkt samarbejde mellem parterne på arbejdsmarkedet i forhold til uddannelse, en politisk målrettet satsning på finans som en styrkeposition, en tilgang til digitalisering som vækst- og udviklingspotentiale i højere grad end et effektiviseringsværktøj og den systematiske indsats på kompetenceudvikling af de medarbejderressourcer, der helt grundlæggende anses som helt afgørende for vejen fremad og morgendagens forretning.

Til gengæld giver det mening og bliver en konkret tilgang til samfundsansvar og forretning. For bæredygtighed handler om klima og relationen til resten af samfundet, men det rækker i høj grad også indad og handler om mennesker gennem hele værdikæden. Det handler om at se kunderne som mennesker – men det handler så sandelig også om, at virksomhederne ser ressourcer i de mennesker, de har ansat. Medarbejdere er aktiver, der skal investeres i, og mennesker, der skal trives og have rum til at skabe holdbar værdi.

Den brede, men konstruktive og målrettede tilgang til at bruge udviklingen og forandringerne til at skabe intern udvikling og bæredygtig forretning skal vi tage til os. For den kan vi i allerhøjeste grad også bruge i Danmark. Og måske netop i høj grad lige præcis nu.