Søg job i Finansforbundet

Se ledige stillinger i Finansforbundet.

​​​​​Du er altid meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til HR i Finansforbundet på hrm@finansforbundet.dk.

Vi mangler dig som studentermedhjælper i hverveteamet

Finansforbundet søger en studentermedhjælper til hverveteamet i Markedsføring & Kommunikation. Hverveteamet planlægger og tilrettelægger studieaktiviteter f.eks. studieevents, foredrag, intro dage og besøgsdage på studiesteder som CBS, CPH Business, KU og ITU.

Administrative opgaver

Som studentermedhjælper vil dit primære arbejde være at hjælpe med de administrative opgaver, der er forbundet med planlægningen og tilrettelæggelsen, f.eks.:

 • Bestille, pakke og sammensætte merchandise
 • Booke møder, biler og kollegaer til aktiviteter
 • Udarbejde drejebøger og tidsplaner
 • Mailkorrespondance med studienetværk, kollegaer og leverandører
 • Rense og udarbejde Excel lister
 • Udarbejde PowerPoint præsentationer
 • Styre lagerbeholdning af merchandise.

Derudover vil der være rig mulighed for at bidrage til arbejdet med at udvikle og tænke nye kurser, foredrag, medlemsfordele eller andre tiltag. Du kommer også til at deltage i turnusordning på AV og lukkevagter ved arrangementer f.eks. om aftenen.

Udadvendte opgaver

Du vil også få mulighed for mere udadvendte opgaver ved deltagelse i studieevents og foredrag, hvor din rolle f.eks. vil være: at byde velkommen, uddele materialer, være i dialog med studerende om medlemsfordele og medlemskab. Endelig vil du kunne netværke på tværs af Finansforbundet – især med studentermedhjælpere fra andre områder.

Faglige kvalifikationer og erfaringer

Du er i gang med en relevant videregående uddannelse og har muligvis allerede erfaring fra en lignende studenterstilling. Det vil være et plus, hvis du har god erfaring med Windows 365, især Excel, Word og PowerPoint. Vi er selvfølgelig indstillede på at lære dig det, du ikke på forhånd har erfaring med.

Personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du kan arbejde struktureret, selvstændigt og målrettet, og at du er kontaktskabende og kan begå dig blandt unge studerende.

Du vil som studentermedhjælper:

 • indgå i et lille team af kolleger, som har en uformel omgangstone og en travl, men spændende hverdag
 • få indsigt i og erfaring med at arbejde i en politisk organisation med mange muligheder og udfordringer
 • få ansættelse 15 timer om ugen med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse, bl.a. i forbindelse med eksamensperioder.

Vil du vide mere, kan du kontakte konsulent Ife Ajufo på 2714 1984.  

Ansøgningsfrist: Senest fredag den 1. november 2019.  

Motiveret ansøgning, CV og karakterudskrift - mærket "Studentermedhjælp – Hverve" - sendes til hrm@finansforbundet.dk, att. HR-Konsulent Annette Holck. Vores forbundshus er beliggende Applebys Plads 5, 1411 København K.

I Finansforbundet tror vi på fællesskabet. Vi sætter medlemmerne i centrum og varetager deres interesser ved at samarbejde med andre. Vores formål er at udvikle det finansielle område, så det tjener mennesket – ikke omvendt.  Vi er omkring 140 medarbejdere i forbundets sekretariat, der alle har fokus på at give vores mere end 55.000 medlemmer professionel sparring, rådgivning og uddannelse, så de selv kan skabe et godt og udviklende arbejdsliv.

Konsulent til Work Life Investment i Finansforbundet

Finansforbundet søger en barselsvikar med et stærkt drive til, sammen med 20 kolleger, at understøtte vores medlemmer i deres behov for afklaring og udvikling af deres kompetencer indenfor det finansielle område, som er i hastig forandring.

Vi har en ambition om at være den primære karrieremæssige sparringspartner for medlemmerne i alle arbejdslivets faser. Gennem aktiviteter som uddannelse, karrieresparring, netværk og kompetenceudvikling vil vi gøre medlemmerne til førstevælgere i deres arbejdsliv. I vores afdeling 'Work Life Investment' udvikler, gennemfører og eksperimenterer vi med metoder og innovative veje til uddannelses- og karriereaktiviteter med høj deltageraktivitet.

Din indgang til jobbet:

Som person er du fleksibel, selvledende og evner udvikling. Du vil komme til at indgå i et forpligtende fællesskab med dygtige kolleger, og du skal have lyst til en alsidig hverdag med udviklings – og administrative opgaver med medlemmet i centrum. Professionelt har du solide erfaringer fra et tilsvarende område, f.eks. fra en uddannelsesinstitution, en HR-afdeling, en interesseorganisation eller lignende.

Jobområde og kerneopgaver:

Vores nye konsulent skal arbejde med nedenstående kerneopgaver.

 • Administration og sagsbehandling
 • Rådgivning og karrieresamtaler
 • Databehandling og udarbejdelse af analyser
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
 • Politisk arbejde f.eks. udarbejdelse af notater og bestyrelsesmateriale
 • Udarbejdelse af oplæg og præsentationer
 • Projektarbejde.

Rejseaktivitet er en del af jobbet.

Din profil:

Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse eller tilsvarende og viden om uddannelsessystemet og kendskab til læring i arbejdslivet. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til det finansielle område og/eller erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.

Vi kan tilbyde:

Vi tilbyder et barselsvikariat af ca. 1 års varighed, med ansættelse 1. november 2019 eller hurtigst mulig derefter. Du bliver en del af et visionært fagforbund, som går nye veje. Vi er kendetegnet ved professionelle, engagerede medarbejdere, et konstruktivt tværgående samarbejde og ved en høj social og professionel kapital. Samtidig tilbyder vi gode løn- og ansættelsesvilkår.

Vil du vide mere, kan du kontakte områdechef for Kristina Laksáfoss Søgaard på tlf. 3052 6260.

Ansøgningsfrist senest den 20. oktober 2019

Indledende og uddybende samtaler forventes gennemført i henholdsvis den 23. og den 28. oktober 2019.

Ansøgning mærket "WLI" sendes til hrm@finansforbundet.dk, att. HR-Konsulent Annette Holck. Vores forbundshus er beliggende Applebys Plads 5, 1411 København K.

I Finansforbundet tror vi på fællesskabet. Vi sætter medlemmerne i centrum og varetager deres interesser ved at samarbejde med andre. Vores formål er at udvikle det finansielle område, så det tjener mennesket – ikke omvendt.  Vi er 140 medarbejdere i forbundets sekretariat, der alle har fokus på at give vores 55.000 medlemmer professionel sparring, rådgivning og uddannelse, så de selv kan skabe et godt og udviklende arbejdsliv.

Juridisk konsulent til central funktion - Finansforbundet i Danske Bank

Vi søger en erfaren jurist, som vil stå i spidsen for vores sagsbehandling og understøttelse af vores politisk valgte i Finansforbundet i Danske Bank.

Du vil indgå i et team med 8 dygtige og kompetente ansatte kollegaer, som indgår i et tæt samarbejds-og sparringsforløb med de 10 politisk valgte bestyrelsesmedlemmer. Som en del af stillingen, skal du bidrage med at understøtte bestyrelsen med sparring, herunder om foreningens udvikling, ved forhandlinger og med analyser og udviklingsprojekter.

Arbejdsopgaver og jobindhold

 • Rådgivning og vejledning af tillidsmænd i forbindelse med behandling af medlemssager
 • Behandling af medlemssager vedrørende løn-og ansættelsesforhold
 • Telefonisk såvel som mail-rådgivning af medlemmer
 • Sparring og rådgivning af kolleger i sekretariatet
 • Deltagelse i forhandlinger om overenskomstforhold
 • Sparring med formand, næstformand og bestyrelse om relevante forhold i organisationen.

Derudover skal du understøtte det administrative arbejde i forbindelse med driften af kredskontoret samt varetage den praktiske daglige ledelse af de administrativt ansatte i forhold tilrettelæggelse af arbejdstid m.v.

Faglige kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at du har:

 • en relevant juridisk uddannelse og politisk flair
 • erfaring i arbejds-og ansættelsesret samt sagsbehandling vedrørende løn-og ansættelsesforhold
 • god skriftlig og mundtlig formuleringsevne på dansk såvel som engelsk
 • erfaring med og interesse for at arbejde i en politisk organisation, gerne en faglig organisation
 • erfaring med ledelse, teamledelse og/eller arbejdet i et ledelsessekretariat.

Vi tilbyder
Et interessant og varieret job i et udviklende fagligt miljø med attraktive løn- og arbejdsvilkår efter intern overenskomst.

Arbejdssted: Finansforbundet i Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup 

Praktik ved ansøgning
Ansøgningsfrist: Mandag den 21. oktober 2019, kl. 12.00

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte områdechef Lars Dahl Gulmann på 3296 4600.

Ansøgning mærket "Juridisk Konsulent-Tåstrup" sendes til hrm@finansforbundet.dk, att. HR-Konsulent Annette Holck. Vores forbundshus er beliggende i København - Arbejdssted er i Tåstrup.
 
Der gennemføres samtaler den 24. og 28. oktober 2019. Ansættelse 1. december 2019.

Ansøgning og CV sendes til hrm@finansforbundet.dk, att. HR-Konsulent Annette Holck.

I Finansforbundet tror vi på fællesskabet. Vi sætter medlemmerne i centrum og varetager deres interesser ved at samarbejde med andre. Vores formål er at udvikle det finansielle område, så det tjener mennesket – ikke omvendt.  Vi er omkring 140 medarbejdere i forbundets sekretariat, der alle har fokus på at give vores mere end 55.000 medlemmer professionel sparring, rådgivning og uddannelse, så de selv kan skabe et godt og udviklende arbejdsliv.

IT-udvikler til Finansforbundet

Finansforbundet har særligt fokus på den digitale transformation. Vi skal levere digitale medlemstilbud, ligesom vores organisation, processer og systemer skal udvikles og digitaliseres. Vores IT-afdeling understøtter denne proces, og vi søger i den forbindelse en dygtig it-udvikler til at hjælpe os med at føre det ud i livet. En udvikler der både kan mestre sine teknologier i samarbejde med andre udviklere, men også tage del i den daglige drift. 

IT i Finansforbundet
Finansforbundet er inden for de sidste år gået i skyen. Vi har danskhostede servere, men anvender også Azure. Vi arbejder generelt med Microsoft-produkter, herunder Office 365 og Dynamics 365 CRM - vores medlemssystem er på vej over på Dynamics 365 BC. Vi har en forventning om at udskifte vores hjemmeside over det næste halve år - IT's opgave i den forbindelse vil primært være udvikling af servicelag mellem medlemssystem og hjemmeside.

Vores it-afdeling er kendetegnet ved at favne bredt fra drift til udvikling og projekter som f.eks. opgradering af vores medlems- og økonomisystem, og samtidig sikrer de den daglige support af vores sekretariat med ca. 140 medarbejdere.

Jobbet
Vi udvikler pt. et servicelag, der skal håndtere dataudveksling mellem f.eks. hjemmeside og forretningssystemer. Servicelaget håndterer i dag trafik på internt netværk. Du får ansvaret for at designe en fremtidig model, der også kan håndtere trafik over internettet med de sikkerhedsrutiner, det måtte fordre. Du kommer til at implementere modellen i samarbejde med kollegaer, der har udviklet den nuværende model og håndterer kontakten til back-end systemer.

Hovedelementerne i jobbet er følgende:

 • Design af servicesystem med metoder, der kan kaldes over internet
 • Implementering og vedligehold af system i samarbejde med øvrige udviklere
 • Deltage i udvikling af back-end metoder
 • Deltage i daglig drift, herunder en ugentlig HelpDesk-dag.


Faglige kvalifikationer og erfaringer:
Vi forventer, at du har en it-faglig udviklings-uddannelse, enten som nyuddannet eller med 2-3 års erfaring fra lignende stilling. Du har erfaring med – eller måske lavet hovedopgave i – nogle af følgende teknologier og værktøjer: C#, ASP.NET, JSON, WCF, REST, Web API, SOAP, Visual Studio, Azure DevOps som versionsstyring, etc.

Derudover vil det være en fordel, hvis du har kendskab til:HTML, Javascript, CSS, SignalR, IIS og SQL Server.

Personlige kvalifikationer:
Vi forventer, at du arbejder resultatorienteret, effektivt, analytisk og struktureret, og at du er fokuseret på at afslutte op­gaver – hvilket naturligvis også omfatter den nødvendige dokumentation. Du har et naturligt servicegen, som matcher IT, som er en servicefunktion i Finansforbundet.

Vi tilbyder:
En spændende og udviklende stilling i et stærkt fagligt miljø, med attraktive løn- og arbejdsvilkår efter intern overenskomst. Derudover lægger vi vægt på din fortsatte kompetenceudvikling og efteruddannelse så du kompetencemæssigt er opdateret.

Vil du vide mere, kan du kontakte IT-koordinator Kim Ganderup Hansen på 5378 4814 eller forretningsudviklingschef Nicolai Fischer-Bogason på 6120 9773.

Ansøgningsfrist onsdag den 18. september 2019. 

Der gennemføres samtaler den 23. og 25. september 2019. Ansættelse 1. november 2019.

Ansøgning og CV, mærket "IT-udvikler", sendes til hrm@finansforbundet.dk, att. HR-Konsulent Annette Holck. Vores forbundshus er beliggende Applebys Plads 5, 1411 København K.


Er du på udkig efter job i finanssektoren?

Så kig på Finansjob.dk, som altid er opdateret med aktuelle ledige jobs.

Gå til Finansjob.dk

Vil du videre med din karriere?

Har du lyst til at udvikle din karriere? Tag en karrieretest eller book en karrieresamtale.

Gå til WorklifeInvestment.dk