Finansforbundet støtter

Finansforbundet støtter udviklings- og humanitære formål med max. 100.000 kroner årligt. De penge, Finansforbundet modtager som bod fra sager, bruges til støtte. Alternativt støttes over driften.

Principper for Finansforbundets støtte

Støtten bygger i høj grad på principperne i FN-initiativet Global Compact og ydes til humanitære formål, der falder ind under en eller flere af følgende kategorier:

  • Grundlæggende behov: f.eks. mad, tøj, medicin, vand, hus og hjem, opbygning af skoler og moderne undervisning for såvel børn som voksne.
  • Fattigdomsrelateret til overlevelse i form af f.eks. hungersnød og sundhedstilstand.
  • Pludseligt opståede situationer, f.eks. nødhjælp ved naturkatastrofer, krig og terrorangreb.
  • Syge og udsatte, forældreløse og forladte børn.
  • Børn og voksnes vilkår og rettigheder.
  • Demokratiforanstaltninger og arbejdstagerrettigheder.

Vil du høre mere eller søge støtte, kontakt direktionssekretær Christine Pihlkjær Jensen, cpj@finansforbundet.dk.

Støtte 2018

Åbn alle

Feriehjælp

Der er bevilget 20.000 kr. til støtte til ferieformål gennem Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp sender børn og unge på ferieophold, der drives af frivillige, der hvert år lægger et stort arbejde i at gøre en forskel for de børn, som aldrig vil glemme dem for det. Man bestræber sig på, at sende børn og unge af sted med andre fra samme lokalområde, så de nemt kan bevare kontakten med hinanden og de gode ferieminder, når hverdagen sætter ind igen.

Yann Verdina Foundation

Der er bevilget 39.432 kr. til Yann Verdina Foundation i forbindelse med Philip Jennings afsked som generalsekretær for UNI World i juni 2018. Fonden støtter projekter, der hjælper syge, forældreløse eller økonomisk svagt stillede børn over hele verden. Finansforbundet har doneret et beløb, der svarer til en krone for hvert aktivt medlem.

Knæk Cancer – Kræftens bekæmpelse

Der er bevilget 15.000 kr. til Knæk Cancer-indsamlingen i uge 43. I dag får hver tredje dansker kræft på et tidspunkt i sit liv, og halvdelen overlever. Pengene går til forskningsprojekter inden for kræftbehandling, forebyggelse m.v.

Julehjælp gennem Dansk Folkehjælp

Der er bevilget 45.000 kr. til støtte til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp støtter enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år med en julekurv med julemad og gaver til børnene. En stor del af de børn, som vokser op i fattigdom, er børn af enlige forældre. Dansk Folkehjælp har på trods af en positiv vækst i økonomien de senere år oplevet en eksplosiv stigning i henvendelser fra forskellige børnefamilier om hjælp, ikke mindst til jul. Julehjælpen har en samlet værdi på 1500 kr. pr. familie og omfatter en kolonialkurv til 500 kr., gavekort til legetøj til børnene på 500 kr. og et gavekort til børnene til sportstøj på 500 kr.

Kirkens Korshær, de hjemløses og andre socialt udsattes jul.

Der er bevilget 20.000 kr. til Kirkens korshærs julehjælp. Kirkens Korshær har mangeartede aktiviteter rundt i landet for socialt udsatte, herunder hjemløse. Der er tale om bl.a. bofællesskaber, varmestuer, herberger, genbrugsbutikker og rådgivningsaktiviteter.

I forbindelse med julen afholdes julemiddage for at give ikke mindst de hjemløse mulighed for at opleve julen med fællesskab, god mad, julegaver og juletræ.

Støtte til julemærkehjemmene gennem julemærket

Der er givet støtte til julemærkehjemmene. Støtten er på 5000 kr. Dette sker gennem en julemærkekliché på vores frankeringsmaskine og et banner til at indsætte i e-mailsignaturen. Et julemærkehjem er et midlertidigt hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel. Julemærkehjemmene lægger vægt på en god og positiv livsstil til gavn for børnenes videre udvikling. Der lægges vægt på sunde vaner, både med hensyn til kost, motion og den måde man behandler hinanden på.
​  

Støtte 2017

Åbn alle

Danmarksindsamlingen 2017

I forbindelse med Danmarksindsamlingen i 2017 blev der bevilget 20.000 kr. Medarbejderne bidrog derudover med 5.000 kr. Vores støtte blev brandet i TV gennem bannerreklamer.

Danmarks Indsamling 2017 satte fokus på de fatale konsekvenser, det har for lande verden over, når børn sulter. Der blev sat ind mod sult blandt børn gennem 12 konkrete projekter, som vil bidrage til at understøtte den langsigtede udvikling, i 12 forskellige lande.

Læger uden grænser

Der er bevilget 15.000 kr. til læger uden grænser. Læger uden Grænser yder humanitært arbejde i form af medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Det drejer sig om naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom. 

Læger uden Grænser sender over 6.000 medarbejdere ud for at hjælpe verdens nødlidende. Fra Danmark sendes omkring 70 læger, sygeplejersker og andet relevant fagligt personale ud hvert år.

Feriehjælp

Der er bevilget 17.500 kr. til støtte til ferieformål gennem Frelsens Hær. Frelsens Hær sender hvert år mere end 6500 voksne og børn af sted på lejre og udflugter. Det er familier, der ellers ikke har råd til ferie. Feriehjælpen giver de fattige børn noget at fortælle om, når de møder i skole efter ferien, og er samtidig med til at give familierne mulighed for at stresse af sammen og give et frirum fra de problemer, de kæmper med i hverdagen. 

Der er desuden bevilget 17.500 kr. til støtte til ferieformål gennem Dask Folkehjælp. Dansk Folkehjælp sender børn og unge på ferieophold, der drives af frivillige, der hvert år lægger et stort arbejde i at gøre en forskel for de børn, som aldrig vil glemme dem for det. Man bestræber sig på, at sende børn og unge af sted med andre fra samme lokalområde, så de nemt kan bevare kontakten med hinanden og de gode ferieminder, når hverdagen sætter ind igen.

Julehjælp gennem Dansk Folkehjælp

Der er bevilget 50.000 kr. til støtte til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp støtter ikke mindst børnefamilier med en julekurv med julemad og gaver til børnene. Fattigdommen i Danmark stiger med uformindsket hastighed. Antallet af "ekstremt fattige danskere" er ifølge statistikkerne steget fra 2 % bi 2008 til 3,7 % i 2015. Dansk Folkehjælp forventer i 2017 at se en stigning i antallet af ansøgere til julehjælp på 10 %. Julehjælpen har en samlet værdi på 1500 kr. pr. familie og omfatter en kolonialkurv til 500 kr., gavekort til legetøj til børnene på 500 kr. og et gavekort til børnene til sportstøj på 500 kr.

Kirkens Korshær, de hjemløses og andre socialt udsattes jul

Der er bevilget 15.000 kr. til Kirkens korshærs julehjælp. Kirkens Korshær har mangeartede aktiviteter rundt i landet for socialt udsatte, herunder hjemløse. Der er tale om bl.a. bofællesskaber, varmestuer, herberger, genbrugsbutikker og rådgivningsaktiviteter.

I forbindelse med julen afholdes julemiddage for at give ikke mindst de hjemløse mulighed for at opleve julen med fællesskab, god mad, julegaver og juletræ.

Støtte til julemærkehjemmene gennem julemærket

Der er givet støtte til julemærkehjemmene. Støtten er på 3500 kr. Dette sker gennem en julemærkekliché på vores frankeringsmaskine. Et julemærkehjem er et midlertidigt hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel. Julemærkehjemmene lægger vægt på en god og positiv livsstil til gavn for børnenes videre udvikling. Der lægges vægt på sunde vaner, både med hensyn til kost, motion og den måde man behandler hinanden på.

Hus Forbi

Der er bevilget støtte til Hus Forbi på 11.250 kr. Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. Hus Forbi giver desuden de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres penge og have noget at stå op til. Vores tilskud markeres i en periode gennem vores logo i bladet.

​   

Støtte 2016

Åbn alle

Danmarksindsamlingen 2016: 20.000 kr.

I forbindelse med Danmarksindsamlingen i 2015 blev der bevilget 20.000 kr. Medarbejderne bidrog derudover med 5.000 kr. Vores støtte blev brandet i TV gennem bannerreklamer. Der blev i alt indsamlet mere end 97 millioner kroner under overskriften '10 år mod fattigdom'.

Siden 2014 har Danmarks Indsamling været målrettet alle de lande, der optræder på OECD's liste over verdens fattigste lande, hvilket betyder at organisationerne også har mulighed for at starte udviklingsprojekter i for eksempel Latinamerika og Sydøstasien, som sammen med Afrika huser nogle af verdens allermest udsatte befolkningsgrupper.

Hus Forbi: 11.250 kr.

Der gives støtte til Hus Forbi på 11.250 kr. Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. Hus Forbi giver desuden de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres penge og have noget at stå op til. Vores tilskud markeres i en periode gennem vores logo i bladet.

Julehjælp gennem Dansk Folkehjælp: 50.000 kr.

Der er i lighed med 2014 og 2015 givet støtte til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp støtter ikke mindst børnefamilier med en julekurv med julemad og gaver til børnene. Målet er at støtte 9.000 fattige børnefamilier til at få en god jul. Der er i 2016 givet støtte med 50.000 kr. Støtten vil blive brandet gennem en annonce med logo i Ekstra Bladet op mod jul.

Støtte til julemærkehjemmene gennem julemærket: 3.500 kr.

Vi har igen i år – som mange andre virksomheder - givet støtte til julemærkehjemmene. Støtten er på 3500 kr. Dette sker gennem en julemærkekliché på vores frankeringsmaskine. Et Julemærkehjem er et midlertidigt hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel. Julemærkehjemmene lægger vægt på en god og positiv livsstil til gavn for børnenes videre udvikling. Der lægges vægt på sunde vaner, både med hensyn til kost, motion og den måde man behandler hinanden på.

Støtte til kvindekrisecenter gennem Lions: 15.000 kr.

Med offentlig støtte kan der oprettes specialkrisecentre med boliger for voldsudsatte, sikkerhedstruede etniske minoritetskvinder med eller uden børn i risiko for tvangsægteskab, æresrelateret vold, æresrelateret overgreb samt psykisk vold. Driften sikres via offentlige midler. Der er støttet med 15.000 kr. til møbler og andre fornødenheder.

​  

Støtte 2015

Åbn alle

Danmarksindsamlingen 2015: 25.000 kr. (Finansforbundet og medarbejderne)

Danmarks Indsamling 2015 var en indsamling til fordel for udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika. Det indsamlede beløb bruges til 12 konkrete projekter i 12 forskellige lande. Projekterne skal bl.a. forhindre menneskehandel med børn i Haiti, støtte småbønder som krænkes dagligt at store mineselskaber i Ghana i jagten på guld, og sørge for at børn i Togo får papir på deres eksistens, så de kan få en uddannelse.

Syrien indsamling Hjælp Nu: 25.000 kr. (Finansforbundet og medarbejderne)

Danmarks Radio og TV 2 arrangerede i fællesskab en indsamling til støtte for flygtninge fra Syrien. Indsamlingen var benævnt Hjælp Nu. Vi støttede med 20.000 kr. Medarbejderne bidrog med 5.000 kr.

Støtte til team Rynkeby: 44.240 kr.

Vi er gået ind som sponsor for Team Rynkeby, der er et velgørenhedscykelhold, der cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kræft. Et sponsorat koster 44.240 kr. (inkl. moms og gebyr).

Hjælpearbejdet ved jordskælvet i Nepal: 25.000 kr.

I april 2015 ramte et kraftigt jordskælv på 7,9 på Richter-skalaen tæt på Nepals hovedstad, Katmandu. Over 2.500 mennesker er meldt dræbt, og dødstallet forventes stadig at stige. Samtidigt er op mod 5.000 sårede, og flere tusinder har ikke længere noget hjem at vende tilbage til. De involverede har akut brug for hjælp, og derfor har Finansforbundet doneret til hjælpearbejdet.

Dansk Flygtningehjælp: 10.000 kr.

I dag er der over 50 mio. flygtninge og fordrevne på verdensplan. De fleste befinder sig i deres nærområde i verdens fattigste og mest krigshærgede regioner. Årsagerne kan være væbnede konflikter, borgerkrig, forfølgelse eller en kombination.

Som eksempler på områder kan nævnes Syrien og den Centralafrikanske Republik. Nødhjælpen består af nødhjælpspakker med bl.a. køkkensæt, presenninger, måtter, tæpper, myggenet, vanddunke og sæbe.

Kulu – piger og kvindernes rettigheder: 1.000 kr.

Vi har støttet Kulu med 1.000 kr. Kulu er Kvindernes U-landsudvalg (KULU), der siden den første danske strategi for kvinder og udvikling har været med til at sætte kvinders rettigheder på dagsordenen i dansk udviklingspolitik.

Dansk Folkehjælp: 30.000 kr.

Dansk Folkehjælp gennemførte til jul en landsdækkende julehjælpsindsamling. Alle midler gik ubeskåret til julehjælp til enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Julehjælpen gives i form af en julepakke bestående af en kolonialvarekurv til 500 kr., et gavekort til Fætter BR på 500 kr. og et gavekort til Sports Master på 500 kr.

Frelsens Hær: 17.500 kr. (øremærket til soveposer til de hjemløse)

Frelsens Hær driver et nødherberg ”Den kolde næse” på Amager. Her er plads til 20 personer, men behovet er langt større. Som supplement til herberget uddeler Frelsens Hær soveposer til de hjemløse. Soveposerne kommer såvel danske som de cirka 500 udenlandske hjemløse, der anslås at bo i København, til gavn.

Hus Forbi: 11.250 kr.

Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. Hus Forbi giver desuden de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til.

Danske Hospitalsklovne: 6.250 kr.

Små 30 hospitalsklovne arbejder på landets børneafdelinger. Med humor, fantasi og nærvær hjælper de børnene med at komme nemmere gennem sygdomsforløbet. Det giver barnet selvværd og styrke til at håndtere sin egen situation langt bedre.

Børnecancerfonden: 5.000 kr. (til en forfatteraften)

Børnecancerfondens formål er at hjælpe børn med kræft i Danmark. Det gøres ved at øge oplysningen om kræft hos børn, styrke forskning i behandlingsmetoder og forbedre vilkårene for de ramte børn og deres familier.