Finansforbundets regnskab

Finansforbundets årsregnskaber for 2017 og 2018 er endeligt godkendt på det landsmødet den 8. april 2019.

Kommentarer til årsregnskabet for 2018

  • Forbundets gennemsnitlige medlemstal var i 2018 lidt over niveauet for 2017. Forbundet havde i gennemsnit 52.652 medlemmer i 2018 og samlede kontingentindtægter på 119 mio. kr.
  • Arbejdsgiverne indbetalte 39 mio.kr. til uddannelsesformål for tillidsvalgte og medlemmer, og andre indtægter beløb sig til 10 mio. kr.
  • Årets formueafkast er på 7 mio. kr. mod 91 mio. kr. i 2017.
  • Årets underskud på 34 mio. kr. er 80 mio. kr. dårligere end 2017. De samlede indtægter er 78 mio. kr. mindre og de samlede udgifter er 6 mio. kr. større end 2017. Endvidere er der beregnet 4 mio. kr. mindre i skat.

Download regnskab for 2018 (pdf)

Download regnskab for 2017 (pdf)

Download regnskab for 2016 (pdf)