Finansforbundets regnskab

Finansforbundets årsregnskaber skal betragtes som foreløbige, indtil de endelig godkendes på forbundets landsmøde hvert tredje år. Regnskabet for 2017 godkendes først endeligt på Landsmødet 2020.

Kommentarer til årsregnskabet for 2017

  • Forbundets gennemsnitlige medlemstal var i 2017 lidt over niveauet for 2016. Forbundet havde i gennemsnit 51.018 medlemmer i 2017 og samlede kontingentindtægter på 116 mio. kr.
  • Arbejdsgiverne indbetalte 38 mio.kr. til uddannelsesformål for tillidsvalgte og medlemmer, og andre indtægter beløb sig til 9 mio. kr.
  • Årets overskud på 46 mio. kr. er 6 mio. kr. over 2016. De samlede indtægter er 7 mio. kr. mindre og de samlede udgifter er 4 mio. kr. mindre end 2016. Endvidere er der beregnet 9 mio. kr. mindre i skat.

Download regnskab for 2017 (pdf)

Download regnskab for 2016 (pdf)

Download regnskab for 2015 (pdf)