Finansforbundets internationale arbejde

Stadig flere beslutninger træffes uden for det danske politiske system – for eksempel stammer 80 procent af det danske lovgivningsarbejde fra EU - og finanssektoren er i stigende grad global. Stadig flere danske virksomheder flytter arbejdsopgaver til udlandet og det har konsekvenser for Finansforbundets medlemmer. Derfor er det vigtig for Finansforbundet at være tæt på beslutningerne i internationale fora.

Finansforbundets samarbejdsfora

Åbn alle

Finansforbundet påvirker i EU

Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er det klart, at Finansforbundet engagerer sig ud fra et mål om at varetage de finansansattes interesser bedst muligt.

Finansforbundet samarbejder på dette felt med Nordic Financial Unions (NFU) og UNI Europa Finance, men der er også behov for, at Finansforbundet kan markere sig selvstændigt. Det gør sig blandt andet gældende på enkeltsager, men også i forhold til at kunne påvirke den danske regerings holdning til EU initiativer samt sikre den rette implementering af EU lovgivningen i Danmark.

De overordnede politiske temaer for Finansforbundets EU påvirkningsarbejde kan beskrives ud fra følgende interessenter og fokus:

  • Samfundet - finansiel stabilitet og økonomisk vækst
  • Sektoren - fair konkurrencevilkår og lige betingelser for vækst
  • Virksomhederne – kompetente bestyrelser og ledelser
  • Forbrugerne – kundetillid er afgørende
  • Medarbejderne som interessenter

Læs mere om, hvordan Finansforbundet arbejder med EU regulering (pdf)

Nordiske finansforbund samarbejder

På nordisk plan har Finansforbundet sammen med otte andre nordiske finans- og forsikringsforbund i Sverige, Norge, Island og Finland etableret Nordic Financial Unions (NFU). I dag har NFU primært fokus på finansiel regulering i EU, men også de tværnationale virksomhedsklubber. Formålet er at styrke og koordinere den nordiske indsats i det europæiske og globale arbejde i finanssektoren. NFU-forbundene har valgt at finansiere en medarbejder til UNI-Europas kontor i Bruxelles for at styrke sammenhængen mellem det nordiske og det europæiske samarbejde i finanssektoren.

Læs mere om det nordiske samarbejde på NFU’s hjemmeside

Fagligt arbejde i hele verdens finanssektor

Finansforbundet er medlem af UNI, der repræsenterer 20 millioner ansatte indenfor servicefagene (f.eks. handel, IT, finans) i 900 fagforbund verden over. UNI har fokus på de ansatte i de tværnationale virksomheder og de udfordringer, et globaliseret arbejdsmarked giver.
UNI Europa er den europæiske gren af UNI med hovedsæde i Bruxelles.

UNI Europa har syv millioner medlemmer og er en central faglig spiller i EU. UNI Europa er med til at give Finansforbundet et effektivt netværk, der styrker påvirkningen af EU-institutionerne, muliggør dialog med de europæiske arbejdsgivere og giver adgang til netværk af europæiske samarbejdsudvalg i finanssektoren.

Finansforbundet arbejder også gennem UNI Finance og UNI ICTS, som er UNI's globale gren for hhv. finans- og IT-sektoren.

Læs mere på UNI's hjemmeside