26-10-2017    

Dybt uforståelige nedskæringsplaner fra Nordea

Nordea har i dag d. 26. oktober meddelt, at virksomheden vil skære mindst 6.000 stillinger – heraf 2.000 konsulenter – frem mod 2021. ’Det er helt og aldeles uforståeligt, at man vil skære det, der svarer til hver ottende medarbejder, samtidig med at man fremlægger regnskab for årets tre første kvartaler med et nettoresultat på 18 mia. kr.’, siger Kent Petersen

I forbindelse med aflæggelsen af regnskab for tredje kvartal 2017 har Nordea har i dag meddelt, at et overskud på 18 mia. kr. hidtil i 2017 ledsages af en omfattende besparelsesplan, der skal nedbringe antallet af medarbejdere med 6.000, hvoraf 2.000 er konsulenter.

'Det er et enormt antal, som egentlig er ret chokerende, og det vidner om et meget stramt aktionærfokus, som får konsekvenser for medarbejderne. Proportionerne i det er jo helt urimelige, når man samtidig ser på den bundlinje, som virksomheden lægger frem. Vi er udmærket klar over, at digitaliseringen har ændret på både måden, man er i kontakt med kunderne på, og hele bankdriften som sådan, men at køre grønthøsteren, som Nordea planlægger at gøre her, vil kunne mærkes', siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Besparelsen skal hentes løbende over de næste fire år, og reduktionerne skal ifølge banken fortrinsvis ske i IT-funktioner og i retailleddet – altså efter alt at dømme ved yderligere filiallukninger.

'Vi holder selvfølgelig tæt øje med den videre proces i virksomheden ift. realiseringen af besparelsesplanerne – både nu her og i resten af den periode, banken lægger op til – og vi vil have fokus på både dem, der bliver ramt, og på dem, der skal føre forretningen videre', siger Kent Petersen.

 

Kontakt: Kent Petersen via Kristian Lind, 61204214.