20-08-2019 |  Af formand Kent Petersen

Vi bidrager meget gerne til samfundet

Vi har brug for, at ledelserne tager et bæredygtigt ansvar for at drive virksomhed. Men vi har også brug for, at vores samfundsbidrag anerkendes af politikerne og ses i et mere retvisende perspektiv.

Når dette læses, har du forhåbentlig nydt en velfortjent sommerferie med tid til afslapning og nærvær. Og forhåbentlig er der faldet mere ro omkring de forskellige sager, som desværre har floreret i vores sektor alt for længe.

Finansvirksomhederne og sektorens forhold til resten af samfundet har gennem den seneste tid været under heftigt pres. For mange dårlige sager, for mange ledelsessvigt, for megen skinger debat. For megen mistillid, mistro og afstand.

Det fjerner fokus fra hverdagen og virkeligheden. Det går ud over forholdet mellem os og kunderne, og det farver det politiske blik på sektoren.

Det er et problem. Ikke mindst fordi du som ansat i sektoren hver dag leverer værdi på dit arbejde. Både for dine kunder, for din virksomhed og så sandelig også for samfundet. Derfor er det også trist, at vi skal se "samfundsbidrag" lanceret som noget nyt og særligt for den finansielle sektor, som det skete under og efter folketingsvalget.

En afgørende del af præmissen er gået tabt i en politisk blind vinkel: Vi vil gerne bidrage til samfundet. Og det gør vi i allerhøjeste grad allerede.

Samfundsbidraget handler ikke kun om penge

Vores arbejde handler om at formidle kapital og finansiering, der holder samfundshjulene i gang. Og den helt grundlæggende funktion skaber også økonomisk værdi. Vi bidrager i sektoren faktisk til den samlede værdiskabelse i Danmark – altså bruttoværditilvæksten – med 106 milliarder kroner. Og når vi taler om rene skatter og afgifter, står finansielle virksomheder allerede for cirka otte milliarder kroner i selskabsskat og mere end fem milliarder kroner i lønsumsafgift til vores fælles velfærdssamfund – i øvrigt sammen med knap en milliard kroner i moms.

Samfundsbidraget handler ikke kun om penge. Ligesom dit arbejde heller ikke kun handler om penge. Finansielle virksomheder og medarbejdere leverer infrastruktur, så vores samfundsøkonomi fungerer. Vi hjælper mennesker med at få opfyldt drømme. Vi hjælper virksomheder i gang eller videre mod at kunne vokse og skabe arbejdspladser. Og vi skaber værktøjer og løsninger, der gør det bedre at være kunde og borger i Danmark.

Alt det gør vi meget gerne. For det ligger dybt i os som finansansatte at tænke frem mod dagen i morgen. Og måske er det mere i den retning, man burde tænke fra politisk hold: I stedet for flere økonomiske bidrag til statskassen kunne finanssektoren måske i endnu højere grad muliggøre klimasatsninger og dele af den grønne omstilling? Eller investere mere i lokalsamfund rundtom i landet?

Vi har brug for, at ledelserne tager et bæredygtigt ansvar for at drive virksomhed. Men vi har også brug for, at vores samfundsbidrag anerkendes af politikerne og ses i et mere retvisende perspektiv.

Den finansielle sektor er en vital del af samfundet, og som medarbejdere bidrager vi i allerhøjeste grad til det.