11-12-2018 |  Af formand Kent Petersen

Samfundskontrakten skal genetableres

På topledelsesniveau er erkendelsen, at man i ord og handling skal sætte etik over profit i de beslutninger, man træffer i ledelseslokalet i enhver finansiel virksomhed. Det er et signal, vi skal bruge konstruktivt og som en rigtig kurs ind i 2019, og vi vil gøre vores til, at snuden holdes i sporet.

Af formand Kent Petersen

2018 er ved at være forbi, og det har mildest talt været et omtumlet år for de fleste af os, der arbejder i og med den finansielle sektor.

Alt for mange overskrifter og historier om hvidvask, udbytteskat og deslige har fyldt alt for meget. Og det er et problem. For virksomhederne, for sektoren og væsentligst af alt for jer medarbejdere, der uforskyldt og uretfærdigt kommer i klemme i en uskøn blanding af åbenlyse ledelsessvigt og forskellige mere eller mindre rigtige forestillinger om dagligdagen i en finansiel virksomhed.

Det var derfor – trods situationen i sin helhed – en oplevelse med løfter for fremtiden, at se Finans Danmarks formand Michael Rasmussen adressere to helt centrale pointer på brancheorganisationens årsmøde mandag d. 2. december. Et årsmøde, der som vanligt tegner et billede af årets gang set fra ledelsessiden i sektoren og trækker hovedlinjerne i sektorens kommunikation til politikere, beslutningstagere og samarbejdspartnere. 

For det første blev det i formandstalen slået fast, at "det er medarbejderne, der hver eneste dag hjælper borgerne med at nå deres mål og drømme - og virksomheder med vækst og udvikling. Det er ikke medarbejderne, der er ansvarlige for tillidskrisen. Det er os her i rummet. Og det er os her i rummet, der har ansvaret for at genopbygge tilliden".

Det var positivt – og i øvrigt helt sin plads - at se sektoren gøre det helt klart, at det her er et ansvar, som ligger hos ledelserne og ikke hos alle jer medarbejdere i sektoren, der hver dag passer jeres arbejde og gør en positiv forskel for jeres virksomhed, kunder og for samfundet. I har som medarbejdere været uretmæssigt i klemme i den tillidskrise, vi befinder os i, hvilket vi også selv har påpeget ved adskillige lejligheder, og det var godt og helt nødvendigt at høre et så klart signal om det samme fra det absolutte topledelsesniveau i sektoren

Brug for ro

For det andet kom i samme tale også en klokkeklar understregning af, at vejen til at genetablere samfundskontrakten vil være både lang og sej - men at den går via i ord og handling at være helt spids på at sætte etik over profit i de beslutninger, man træffer i ledelseslokalet i enhver finansiel virksomhed. Det er et signal, vi skal bruge konstruktivt og som en rigtig kurs ind i 2019.

For vi kommer ikke uden om, at der er en tillidskrise mellem store dele af befolkningen, det politiske system og finanssektoren - og den er sektoren simpelthen nødt til at få løst. Vi er en helt væsentlig del af samfundet, og vi laver samfundsgavnlig forretning hver eneste dag – men den relation, tankegang og det ledelsesfokus skal stå knivskarpt og have et helt konkret liv. Den opgave er stor, men den hjælper vi i Finansforbundet meget gerne med.

Lige nu er der mest af alt brug for ro. Omkring sektor, virksomheder og medarbejdere. Den kommer ikke med et snuptag, for uanset hvor meget vi gerne ville det anderledes, viser barometeret altså kraftig blæst lige nu. Men det er helt nødvendigt at gøre sig klart, hvilken kurs der skal udstikkes. Her er der positive og rigtige retningsangivelser at se, og I kan regne med, at vi i Finansforbundet kommer til at være med på rejsen og gøre vores til, at snuden holdes i sporet.

Men nu i første omgang: Jeg håber, at I får nogle gode og velfortjente stunder med jeres nære i løbet af de kommende dage. Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle!