10-08-2015 | Sabina Furbo , sf@finansforbundet.dk  

Kent Petersen valgt som næstformand for foreningen NLP

Torsdag den 6. august blev repræsentantskabet i Trygheds-Gruppen officielt enige om, at 8 mia. af deres formue bliver overført til en nyoprettet forening NLP. Finansforbundets formand Kent Petersen, der siden foråret 2014 har arbejdet for at et overskud fra Tryghedsgruppen skulle komme medlemmerne til gavn, er valgt som næstformand i den nye forening.

"Jeg er personligt glad og stolt over at være blevet valgt ind i bestyrelsen og konstitueret som næstformand. Det er jo altid en fornøjelse, når ens anstrengelser bærer frugt. Jeg ser frem til arbejdet i bestyrelsen, hvor vi udover at få udviklet et bonussystem, så medlemmerne kan få del af overskuddet, også skal finde ud af, hvilke almennyttige formål vi skal støtte. Derudover skal vi have gang i en dialog med Nordea Liv og Pension, så vi bedst muligt kan varetage deres kunders og dermed vores medlemmers interesser, " siger Kent Petersen oven på valget til den nystiftede forening NLP, der skal varetage interesser for kunderne i Nordea Liv og Pension.

Tidligere var Trygheds-Gruppen både for kunder i Nordea Liv- og Pension og Tryg Forsikring. Nu er de to kundegrupper altså delt op i hver sin forening. Foruden Kent Petersen består bestyrelsen af formand Peter Gæmelke og bestyrelsesmedlemmerne Cathrine Riegels Gudbergsen, Anders Hjulmand, Magnus Skovrind Pedersen, Peter Lindholm Sørensen.

Læs mere om foreningen på www.fnlp.dk.

Kontakt: Kent Petersen via Sabina Furbo på 61200924.