08-08-2018 |  Af næstformand i Finansforbundet Michael Budolfsen

Bankansatte tager hvidvask alvorligt

Morten Bødskov (S) påstod i Jyllands Posten i går, at de danske banker ikke tager hvidvask alvorligt. Det er i stærk modstrid med den virkelighed, som tusindvis af bankansatte oplever hver eneste dag, når de som et led i deres arbejde skal indhente informationer fra kunderne, som myndighederne beder om.

I Jyllands Posten torsdag den 7. august kunne man læse Morten Bødskovs (S) kommentar til den verserende hvidvask-sag, hvor han blandt andet er citeret for at sige:

"Men, at man så ser, at bankerne har systemer, der - pænt sagt - er så lidt opmærksomme på kriminel adfærd, som virkeligheden er her - det overrasker mig virkelig", hvorefter han kalder på behov for skærpet lovgivning.

Den kommentar vækker minder om noget af den generelle bank-bashing, som vi så efter finanskrisen, og i Finansforbundet er vi bekymret for, om jagten på politisk eksponering kommer til at overskygge de rent faktuelle forhold omkring hvidvask og dermed reelt underminere det arbejde, der konkret skal udføres.

Det er således bemærkelsesværdigt, at Bødskov slår hele sektoren i Danmark i hartkorn med aktiviteterne i Danske Banks filial i Estland frem til 2015.

Hvis man faktuelt ser på sektorens indberetning til SØIK, viser tallene derimod klart, at det er noget, som bankerne i Danmark tager endog rigtig alvorligt.

Næsten 18.500 indberetninger af hvidvask i 2017. En stigning på omkring 30% fra 2016.

Det medfører også en stor udfordring, som Bødskov ikke nævnte, nemlig at hvidvasksekretariatet i SØIK er groft underbemandet, hvad finanssektoren adskillige gange har påpeget overfor skiftende regeringer.

Senest i november 2017, hvor Finans Danmark påpegede det helt uforståelige i, at der er 14 (fjorten!) medarbejdere, der skal tage sig af alle hvidvaskindberetninger i Danmark.

Også i det perspektiv er en påstand om, at hvidvask ikke tages alvorligt, simpelthen en hån mod de tusindvis af bankansatte, der hver eneste dag som et led i deres arbejde skal indhente informationer fra kunderne, som myndighederne beder om.

Et arbejde, som undersøgelser viser, giver både psykiske og fysiske belastninger i form af kundereaktioner spændende fra uforståenhed til vrede og endda voldelige reaktioner. Det er en trussel mod de ansattes arbejdsmiljø, og udtalelser fra lovgiverne, som vi så fra Bødskov i går, er en yderligere stressfaktor for tusindvis af mennesker.

I Finansforbundet ser vi frem til forligskredsens udspil til en ny hvidvaskstrategi efter sommerferien, så vi på et forhåbentligt faktuelt grundlag kan se på, hvordan alle parter kan bidrage til at styrke kampen mod hvidvask. Det er vores ønske, at udspillet også indebærer markant øgede ressourcer til SØIK, for som Bødskov udtaler – dog med reference til sektoren –

"Åbenlys og groft uagtsom passivitet skal også kunne straffes. Der er behov for, at der er et klart ansvar, som der ikke rigtigt er i dag."

Så passiviteten fra lovgiverne må ophøre i forhold til Statens ansvar for at kunne håndtere det stærkt stigende antal indberetninger. Man løser ikke problemerne ved at banke sektoren eller at tvinge endnu flere indberetninger frem og da slet ikke, hvis de lander på i forvejen overfyldte skriveborde.

Vi tager bestemt gerne vores del af ansvaret i sektoren, og så håber vi, at politikerne byder ind med deres del, så vi kan komme hvidvask til livs.


For kontakt til Michael Budolfsen kontakt Sabina Furbo på 61200924