Om Sydbank Kreds

Læs om Sydbank Kreds’ politiske og værdibaserede grundlag.

Mål

Kredsbestyrelsen og bankens ledelse vil sammen fremme og vedligeholde et godt arbejdsmiljø i Sydbank. Et arbejdsmiljø, hvor medlemmerne trives og udvikler sig på en spændende og moderne arbejdsplads med udfordringer, travlhed og forandringer.

Vi arbejder for at:

 • sikre gode arbejdsvilkår
 • forbedre arbejdsmiljøet og sikre ligeværd
 • tilgodese individuelle ønsker og behov
 • yde kvalificeret rådgivning og vejledning
 • sikre lige ret til tidssvarende uddannelse
 • præge Finansforbundets politiske beslutninger
 • udvikle de tillidsvalgtes kompetencer
 • sikre medindflydelse på egen arbejdssituation
 • sikre de tillidsvalgte indflydelse
 • fremhæve og dyrke de kollektive værdier

Vision, identitet og værdier

Vision om medlemmer

Sydbank Kreds har skabt retfærdige og fornuftige vilkår for kredsens medlemmer. Vores medlemmer har markedsværdi på arbejdsmarkedet.

Vi har den højeste organisationsprocent i Finansforbundet.

 

Vision om tillidsvalgte

Sydbank Kreds har et kompetent aktivt korps af tillidsvalgte. Tillidsmandskorpset dækker hele Sydbanks virkeområde og er tæt på kredsbestyrelsen.

 

Vision om Finansforbundet

Sydbank Kreds vil arbejde for at have indflydelse på og påvirke den løbende politikformulering i Finansforbundet, samt deltage aktivt i udviklingen af forbundet.

 

Vision om Sydbank

Sydbank Kreds er en kompetent og respekteret sparringspartner til bankens ledelse.

Repræsentanter i politiske ansvarsområder

Kompetence og Arbejdsliv

 • Kim Holmer (politisk team-medlem)

 • Gitte Larsen

 • Mette Wollesen Petersen

 • Ulla Spaabæk (suppleant)

 

Vækst og Innovation

 • Kim Holmer

 • Mette Wollesen Petersen (suppleant)

 

Kommunikation, Dialog og Branding

 • Trine Nonved

 • Gitte Larsen (suppleant)

 

Det Faglige Arbejde og Forbundet

 • Mette Wollesen Petersen

 • Ulla Spaabæk

 • Erik Jepsen (suppleant)

 • Trine Nonved (suppleant)

 

En Bæredygtig Sektor

 • Jarl Oxlund

 • Margrethe Weber (suppleant)

Politiske udvalg i Sydbank

Bankbestyrelsen

Til bankbestyrelsen er valgt tre medarbejdervalgte medlemmer.

 • Margrethe Weber, Sydbank Kreds
 • Jarl Oxlund, Sydbank Kreds
 • Alex Slot Hansen, Kolding

 

Samarbejdsudvalget

I samarbejdsudvalget i Sydbank er der fem medarbejderrepræsentanter. De 3 udpeges af Sydbank Kreds og derudover vælges hvert år et medlem for en 2-årig periode. Valget foretages på den ordinære generalforsamling i Sydbank Kreds.

 • Jarl Oxlund, udpeget af Sydbank Kreds
 • Kim Holmer, udpeget af Sydbank Kreds
 • Margrethe Weber, udpeget af Sydbank Kreds
 • Gitte Larsen, Sydbank Kreds, valgt på generalforsamling, på valg i 2019
 • Ulla Spaabæk, Sydbank Kreds, valgt på generalforsamling, på valg i 2019

 

Arbejdsmiljøudvalget

Til arbejdsmiljøudvalget i Sydbank er der udpeget ét medlem af Sydbank Kreds og derudover valgt 2 medlemmer blandt bankens arbejdsmiljørepræsentanter.

 • Gitte Larsen, udpeget af Sydbank Kreds
 • Lone K. Madsen, Område Fyn
 • Marianne B. Sørensen, Forretningsdrift, Peberlyk

 

Forhandlingsudvalget

I forhandlingsudvalget i Sydbank er kredsen repræsenteret med formand, næstformand og hovedbestyrelsesmedlemmet fra Sydbank Kreds.

 • Jarl Oxlund, formand i Sydbank Kreds
 • Kim Holmer, næstformand i Sydbank Kreds og hovedbestyrelsesmedlem
 • Margrethe Weber, kontorleder i Sydbank Kreds