12-05-2016    

Arbejdsglædekonkurrence

Undersøgelser viser, at arbejdsglæde er godt for medarbejderne og godt for bundlinjen


Arbejdsglæde giver resul­tater. Og arbejdsglæde skaber glade ar­bejdspladser.
Arbejdsglæde er den følelse du har, både når du tænker på dit job, og den følelse du har, når du udfører dine arbejdsopgaver. For mange menne­sker er arbejdsglæde lig med at få anerkendelse for deres arbejde og at gøre en forskel, beskæf­tige sig med noget, der giver mening.
Sydbank Kreds vil gerne sammen med alle medarbejdere i Sydbank sætte fokus på, hvad man gør i afdelingerne for at styrke trivsel og arbejdsglæde. Vi ved, at der ligger mange guldkorn gemt ude i landet, som vi alle sam­men kan blive inspireret af.

Vi har brug for dig til at fortælle om hvad du/ I gør i jeres afdelingen for at bevare arbejdsglæden. Vi inviterer nu alle medarbejdere til at deltage i konkurrencen. 
Nederst kan du læse konkurrencereglerne.

Savner du inspiration til nye ideer om arbejdsglæde, så kig i Sydbank Kreds trivsels – og arbejdsglædeværktøjskasse på side 2 eller på F-drevet/trivselsogarbejdsglæ-deværktøjskasse.

Vi glæder os til at høre om hvad din afdeling gør!

God fornøjelse! 

Venlig hilsen 
Sydbank Kreds


 


Konkurrenceregler:
Konkurrencen løber fra 15. juni og frem til 18. marts 2017.
Hvem kan deltage:
Alle afdelinger i Sydbank kan deltage i konkurrencen.

Hvordan deltager vi:
Man deltager afdelingsvis ved at sende billeder og tekst ind til Sydbankkreds@sydbank.dk med, hvad man gør i afdelingen for at have fokus på arbejdsglæde.

Hvad kan vi vinde:
Delpræmier:
Sydbank Kreds udtrækker delpræmier hver anden måned i blandt de indkomne forslag. Første præmie udtrækkes ultimo juli 2016.
Delpræmien er et casino-skrabelod – Et lille sjovt lotteri!

Sådan spilles det:
Der er 37 nummerfelter på loddet. Der er 3 præmier af kr. 250 på hvert lod. I fordeler selv numrene blandt medarbejderne i afdelingen. Man skriver sit navn ud for det eller de numre, som man tror er vindernummeret. Alle felter skal udfyldes.
Herefter skrabes feltet i rouletten, og vindernumrene dukker op. Den/de som har sit navn ud for vindernumrene er vinderne. Præmien er skattefri.
Præmien indløses ved at sende skrabeloddet til Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, att: Lone Mikkelsen. Husk at påføre navn på vinderne og kontonummer, hvor beløbene skal indsættes.
I bestemmer selv, om præmien skal udbetales til den enkelte medarbejder eller I vil bruge beløbet til for eksempel morgenbrød eller pizza til afdelingen.
 
Hovedpræmie:
Der udtrækkes en vinder af hovedpræmien på Sydbank kreds generalforsamling den 18. marts 2017. Hovedpræmien er til hele området.
Hovedpræmien er et Stomp-show med Michael Svendsen  til hele området.
Michael Svendsen skaber en musikalsk oplevelse med masser af grin, fællesskab, energi og visuelle effekter.
Med hver sin plasticpose som musikalsk middel skal området samarbejde på tværs af faggrupper. I fællesskab bygges et show op, hvor I løfter i flok og giver det bedste I kan.
Hele programmet foregår stående, med respekt og hensyntagen til den enkelte og med fokus på, at alle kan deltage og bidrage til en rigtig god oplevelse