19-11-2012    

Afskedigelserne i Tønder Bank

Torsdag den 15. november blev 35 medarbejdere fra den kollapsede Tønder Bank afskediget medens 40 fik tilbudt job fortsat i Sydbank - heraf 21 på væsentligt ændrede vilkår.

En stor og flot indsats af tillidsmændene

25 af de afskedigede er medlemmer af Finansforbundet og af de 21 med væsentlige vilkårsændringer er 17 medlemmer af Finansforbundet. Til at bistå disse medlemmer på dagen med støtte, hjælp og vejledning havde vi fra kredsbestyrelsens side bedt 14 af vores tillidsmænd om at påtage sig denne opgave. Herudover medvirkede fællestillidsmanden i Tønder Bank, Torben Jensen ligesom vi alle fra kredsbestyrelsen var til stede.

Tillidsmændene gjorde en fantastisk flot indsats. Deres medvirken var af uvurderlig stor betydning for, at afskedigelserne blev foretaget på en ordentlig og sober måde. Det har direktionen og HR & Personale glædeligvis også givet dem en påskønnelse for.

Fratrædelsesgodtgørelser og afbødeforanstaltninger

Vi har i samarbejdsudvalget forhandlet ekstra fratrædelsesgodtgørelse til de afskedigede som er gældende i dette tilfælde. Alle har således fået mindst 3 måneders opsigelsesvarsel, og medarbejdere med under 10 års anciennitet har fået 1 måneds ekstra godtgørelse, medens medarbejdere med 10 års anciennitet og derover får 2 måneders ekstra godtgørelse udover funktionærloven og overenskomsten.

Sydbank har endvidere afsat midler til såkaldt aktive afbødeforanstaltninger med henblik på at hjælpe de afskedige medlemmer til at få et nyt job - herunder omskoling og efteruddannelse. Midlerne administreres af kredsbestyrelsen. Herudover får de afskedigede i henhold til overenskomsten tilbudt et outplacementforløb, som en konkret og målrettet indsats for at de igen kan komme i arbejde.

Hjælp og rådgivning fra Finansforbundet og Sydbank Kreds

I kredsbestyrelsen arbejder vi i den kommende periode med at yde hjælp og rådgivning til de afskedigede medlemmer - herunder tildeling af midler fra puljen til uddannelsesformål og opfølgning på den enkeltes outplacementforløb.

Den 26. november holdes der på ECCO Center i Tønder et informationsmøde for de afskedigede medlemmer. Her vil specialister i Finansforbundet redegøre for A-kasseforholdene og de muligheder, Finansforbundet tilbyder med hensyn til job- og karrierevejledning, kompetenceafklaring og uddannelsesvejledning.

Vi vil også fra kredsbestyrelsens side deltage på mødet og fortælle om den hjælp vi kan give. Både Finansforbundet og vi vil gøre, hvad vi kan for igen at få de afskedigede medlemmer i beskæftigelse.