15-12-2014    

6. ferieuge

6. ferieuge - hvad betyder det for dig?

​De fleste, der arbejder efter reglerne i Standardoverenskomsten, har én gang om året ret til at vælge, om de vil være omfattet af overarbejdsregler eller merarbejdsregler og 6. ferieuge. HR skriver på opslagstavlen under personalenyheder, at du inden den 31. december 2014, skal meddele banken, hvis du ønsker at vælge om med virkning fra den 1. maj 2015.

Men hvad vælger man egentlig mellem?

Overarbejdsreglerne giver honorering 1:1 plus tillæg på 50 procent eller 100 procent ved arbejde ud over den aftalte arbejdstid. Hertil kan komme tillæg for særlig arbejdstid.

Merarbejdsreglerne giver honorering 1:1. Og kan også give ret til tillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Til gengæld opnår man ret til 6. ferieuge, som udgør 37 timer (1 uge).

En tommelfingerregel er, at hvis du er fuldtidsansat og arbejder mere end 75 timer ekstra på et år, så kan det bedst betale sig at være på overarbejdsordning. Hvis der indgår 100-procentstimer indtræffer fordelen ved et færre antal ekstra timer.
Valget mellem at være på overarbejdsregler eller merarbejdsregler indebærer dog, at du må foretage nogle valg og prioriteringer.

Uanset hvad du vælger, så er det kun den fremtidige periode, der kan vise, om du får  indfriet dine forventninger til resultatet af dit valg. Hvis den foregående periode har givet meget ekstraarbejde, så er det jo ikke ensbetydende med, at den fremtidige periode giver samme resultat.

Du skal altså forholde dig til, om du tror på meget eller lidt ekstraarbejde i den kommende valgperiode.

Generelt kan man sige, at hvis du tror på en større mængde ekstraarbejde og ønsker mulighed for udbetaling, kan du vælge overarbejdsregler. Men vejer frihed og ferie tungere end ekstra udbetaling, kan du vælge 6. ferieuge !

Valget er dit men din tillidsmand/ Sydbank Kreds står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål til reglerne eller ønsker at drøfte dine muligheder.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du registrerer dit ekstra arbejde.