Om Spar Nord Kreds

Læs kredsens vedtægter og værdigrundlag og se repræsentanter i udvalg og politiske ansvarsområder.

Vision og strategi

Vores vision er, at vi gennem dialog vil opnå indflydelse og tage medansvar for dermed at skabe værdi for medlemmerne i arbejdslivet.

I forhold til vores interessenter har vi følgende overordnede mål:

 • Medlemmerne: Vi arbejder for trivsel og udvikling og støtter det enkelte medlem.
 • Spar Nord Kreds: Den tillidsvalgte er kompetent, ansvarlig, troværdig og synlig.
 • Banken: Vi har indflydelse på Spar Nord koncernens udvikling på alle niveauer fra strategi til handling.
 • Finansforbundet: Til gavn for medlemmerne medvirker vi til at styrke Finansforbundet og det forpligtende fællesskab.

Strategien er udarbejdet efter et grundigt forarbejde med inddragelse af de fire vigtigste interessenter: medlemmerne, kredsen/tillidsmændene, Spar Nord Bank og Finansforbundet.

Download strategien for 2014-2017 (pdf)

Spar Nord Kreds’ bestyrelse

Kredsbestyrelsen består af op til 9 personer. De 5 vælges på generalforsamlingen og arbejder på fuldtid på kredskontoret. De resterende 4 vælges af og blandt tillidsmændene og er fortsat tillidsmand for det område, hvor de er ansat.

Kredsbestyrelsen:

 • er kredsens kontakt til Finansforbundet
 • deltager i arbejdet i de politiske ansvarsområder, der er nedsat af hovedbestyrelsen i Finansforbundet
 • har kontakten til Finansforbundets øvrige kredse og øvrige eksterne interessenter
 • indgår lokalaftaler med banken

 

Kontakt Spar Nord Kreds' bestyrelse

Du er meget velkommen til at kontakte kredsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag til den enkeltes ansvarsområde.

Se kontaktoplysninger på kredsbestyrelsen

Repræsentanter i Finansforbundets politiske ansvarsområder

Repræsentanterne er valgt/udpeget blandt Spar Nord Kreds' bestyrelsesmedlemmer. De politiske ansvarsområder vedtages for en landsmødeperiode. Kredsen er repræsenteret i alle politiske ansvarsområder.

Digitalisering og Arbejdsplads

 • Gitte H. Sørensen
 • Michael Jensen

Bæredygtighed og Branche 

 • Gitte H. Sørensen
 • Helle F. Elkjær

Arbejdsliv og Trivsel

 • Jannie Skovsen
 • Lone Elmenhoff

Work Life Investment

 • Jannie Skovsen
 • Lene Aaen

Kommunikation, Branding og Markedsføring

 • Rikke Henriksen

Finansforbundets Hovedbestyrelse

 • Jannie Skovsen

Repræsentanter i politiske udvalg i Spar Nord Bank

Repræsentanterne i de politiske udvalg i Spar Nord Bank er valgt/udpeget blandt Spar Nord Kreds bestyrelsesmedlemmer. For at påvirke arbejdet i disse udvalg kan du bringe emner op via din lokale tillidsmand eller i det lokale afdelingsudvalg.

Samarbejdsudvalget (SU)

 • Kredsansvarlig: Jannie Skovsen
 • Repræsentanter: Jannie Skovsen, Gitte H. Sørensen, Anni Hyldgaard og Steen Michelsen

Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

 • Kredsansvarlig: Gitte H. Sørensen
 • Repræsentanter: Gitte H. Sørensen

​Pensionsudvalget

 • Kredsansvarlig: Jannie Skovsen
 • Repræsentanter: Jannie Skovsen, Ole Skov og Rikke Henriksen

Tillidsmandsstrukturen i Spar Nord Bank

Det er aftalt mellem Spar Nord Bank og Spar Nord Kreds, at der vælges 1 tillidsmand for hvert bankområde og et antal tillidsmænd på Skelagervej. Tillidsmændene indgår i geografiske netværksgrupper.