08-10-2013    

”Du må ikke skade din arbejdsgiver”

er overskriften på en artikel i Finans. Artiklen handler om de forpligtelser arbejdsgiver og ansat har overfor hinanden.

Loyalitet overfor din arbejdsgiver er nemlig vigtig – både under og efter ansættelsen.
 
Hvis du opfører dig illoyalt, kan du risikere en påtale, en advarsel eller måske endda en fyreseddel.
 
Er du af en eller anden årsag blevet afskediget, kan illoyalitet i opsigelsesperioden i yderste instans medføre, at du bliver bortvist og dermed mister de godtgørelser, du ellers skulle have i forbindelse med afskedigelsen.
 
Illoyal adfærd dækker over meget forskelligt og er genstand for mange fortolkninger.
 
Det, der er afgørende, er at man ikke må skade sin arbejdsgiver. Det kan gøres på mange måder, f.eks. ved at starte konkurrerende virksomhed i fritiden, bagtale chefen på jobbet eller svine kunderne til på nettet.
 
De sociale medier
 
Og især de sociale medier er en forholdsvis ny faktor i problemstillingen, da tonen her ofte er både fri, hurtig og kontant.
 
Grænserne for, hvad man kan og ikke kan tillade sig er ikke helt faste, så det kan være svært at navigere.
 
For at hjælpe medarbejderne i Spar Nord til at blive lidt klogere på, hvordan man i forhold til jobbet udviser loyal adfærd på internettets sociale del, har Spar Nord Kreds derfor i samarbejde med Banken udarbejdet et kodeks for brugen af sociale medier.
 
Kodekset indgår som en del af Medarbejderhåndbogen på Spar Nords intranet.
 
Det indeholder gode råd generelt, i forhold til banken samt reglerne for brug af sociale medier i arbejdstiden. Det vigtigste råd er: Brug din sunde fornuft …
 
Vil du vide mere
 
Hvis du vil vide mere om regler og fortolkninger af loyalitetsforpligtelsen, kan du læse den omtalte artikel, hvor Advokat Bente Kjær Koch skriver mere udførligt om emnet.
 
God læselyst!