For medlemmer

Se medlemstilbud, find din tillidsmand, og bliv klogere på, hvordan Spar Nord Kreds arbejder for dit arbejdsmiljø.

Kontingent og medlemstilbud

Åbn alle

Sådan betaler du dit kontingent til Finansforbundet

Kontingentet til dit medlemskab i Finansforbundet trækkes via din løn.

Har du ændringer til dit medlemskab, skal de meldes til Kredskontoret: Dorthe Kræmmergaard, dkr@sparnord.dk, tlf. 96 34 43 41.

Medlemstilbud hos Spar Nord Kreds og Finansforbundet

Disse medlemstilbud opnår du ved at være medlem af Spar Nord Kreds og Finansforbundet:

Finansforbundets netværkForsikringer hos Alka via Finansforbundet

Køb ind med rabatter som medlem af Forbrugsforeningen

Finansforbundets FOKUS-kurser

Personalefondens feriehuse

Finanssektorens feriefonds boliger

Gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv

På bankens intranet kan du finde særlige personaletilbud til bankens medarbejdere

​            

Find din tillidsmand

Åbn alle

Hovedsædet

Back Office

Thomas Elbæk Høyer, teh@sparnord.dk, tlf. 96 34 41 65

 

Handels- og udlandsafdelingen

Michael Jensen, mje@sparnord.dk, tlf. 96 34 43 33

 

Proces og IT

Pia Haack Vadstrup, phv@sparnord.dk, tlf. 96 34 42 94

 

Juridisk afd./Intern rev.

Sara Teglgaard, stg@sparnord.dk, tlf. 96 34 10 92​

 

Kommunikation, Forretningsudvikling og Salgs- og kædekontoret

Peter Justesen Bech, pjb@sparnord.dk, tlf. 96 34 41 23

 

Kreditkontoret

Brian V. Gulbæk, bgu@sparnord.dk, tlf. 96 34 29 44

 

Spar Nord Leasing

Karl Kristian Thomsen Krogh, kkk@sparnord.dk, tlf. 96 34 41 10

 

Spar Nord S​upport og Forvaltning

Lene Christoffersen, laa@sparnord.dk, tlf. 96 34 41 75

 

Spar Nord Storkunde

P.t. ingen tillidsmand. Kontakt Kredskontoret på tlf. 96 34 43 41, hvis du har behov for en tillidsmand.

 

Økonomi

Jacob Ryberg Pedersen, jrp@sparnord.dk, tlf. 96 34 48 38

Bankområderne

Esbjerg

Henning Søgaard, hsg@sparnord.dk, tlf. 72 25 02 93

 

Helsingør

Anni Buhl, abu@sparnord.dk, tlf. 49 25 04 79

 

Herning

Sara Sørensen, sar@sparnord.dk, tlf. 97 11 70 02

 

Hillerød

Morten Emil Rasmussen, mer@sparnord.dk, tlf. 33 34 38 37

 

Hjørring

Mette H. Andersen, mea@sparnord.dk, tlf. 96 23 06 58

 

Holbæk

Heidi Schmidt, hsm@sparnord.dk, tlf. 59 45 42 08

 

Holstebro

Anne Østerby Jørgensen, ajg@sparnord.dk, tlf. 96 16 11 03

 

Horsens

Thomas Buhl-Olsen, tbo@sparnord.dk, tlf. 76 28 61 17

 

Kolding

Steen Michelsen, smi@sparnord.dk, tlf. 76 32 50 86

 

København

Ann-Brigitt M. Porskrog, abm@sparnord.dk, tlf. 33 30 87 18

 

Køge Bugt

Lise Vadskjær Skyum, lvs@sparnord.dk​, tlf. 72 25 02 22


 

Lillebælt

Annette Midtgaard Povlsen, amp@sparnord.dk, tlf. 72 25 00 76

 

Mariagerfjord

Kasper Søndberg, kab@sparnord.dk, tlf. 96 57 20 49

 

Midtvendsyssel

Jette Eduardsen, jde@sparnord.dk, tlf. 96 45 09 58

 

Nord

Bodil Falk Thomsen, bft@sparnord.dk, tlf. 96 20 07 30

 

Nyborg

Johnny Andersen, joa@sparnord.dk, tlf. 63 10 15 14

 

Næstved

Martin Kurek, mke@sparnnord.dk, tlf. 55 75 03 62

 

Nørresundby

Kristian Hedermann Nielsen, khn@sparnord.dk, tlf. 96 32 06 35

Odense

Per Jørgensen, pjr@sparnord.dk, tlf. 63 12 52 86

 

Randers

Helle Fischer Elkjær, hfe@sparnord.dk, tlf. 72 25 02 60

 

Rebild

Lone Elmenhoff, lom@sparnord.dk, tlf. 96 82 50 87

 

Roskilde

Sofia Rosendal di Pilla, sdp@sparnord.dk, tlf. 46 34 27 01

 

Skive

Luisa Høilund, luh@sparnord.dk, tlf. 96 16 20 91

 

Slagelse

Gitte Westh, gwe@sparnord.dk, tlf. 72 25 01 75

 

SparXpres

Susanne Bahn, sub@sparnord.dk, tlf. 96 16 13 07

 

Svendborg

Sanne Askou Bjerre, sab@sparnord.dk, tlf. 63 10 15 52

 

Vejle

Peter Brun, peb@sparnord.dk, tlf. 76 41 41 04

 

Vesthimmerland

Anni Hyldgaard, ahy@sparnord.dk, tlf. 72 24 58 16

 

Viborg

Anders Bitsch, abt@sparnord.dk, tlf. 96 16 11 36

 

Aalborg

Kent Brix Larsen, kbl@sparnord.dk, tlf. 96 30 26 35

 

Aarhus

Charlotte Jensen, cjs@sparnord.dk, tlf. 96 16 21 51

​           

Dit arbejdsmiljø

Åbn alle

Fysisk arbejdsmiljø

Der er indgået en lokalaftale mellem Spar Nord Bank og Spar Nord Kreds om en arbejdsmiljøorganisation i Spar Nord Bank. Lokalaftalen kan ses på Spar Nord Banks intranet: Om Jobbet /Arbejdsmiljø​​​.

Arbejdsmiljøorganisationen tager sig primært af fysisk sikring, sundhedsfremmende tiltag og det fysiske arbejdsmiljø i øvrigt.

Det fysiske arbejdsmiljø er forankret i Arbejdsmiljøudvalget og herunder i arbejdsmiljøgrupper. Spar Nord Bank er inddelt i 8 arbejdsmiljøgrupper (AMG), som er geografisk opdelt med hver sin arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Find din arbejdsmiljøgruppe og -repræsentant (pdf)

Psykisk arbejdsmiljø

Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø ligger i Samarbejdsudvalget (SU). Udvalget skal arbejde for:

  • at tilvejebringe og bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold i sparekassen
  • at øge de ansattes tryghed og trivsel
  • at øge de ansattes interesse i forbedring af sparekassens drift, effektivitet og konkurrencemæssige stilling

Spar Nord Kreds spiller en stor rolle i Samarbejdsudvalgets arbejde. Blandt andet har Spar Nord Kreds været med til at udarbejde hæftet om arbejdsglæde og stress og implementere "Det grænseløse arbejde" i Spar Nord Bank. Kredsen har også haft Spar Nord Banks HR-afdeling med til Finansforbundets møde om livsfaser.

Download hæftet "Arbejdsglæde og stress" (pdf)

Download hæftet "Det grænseløse arbejde på godt og ondt" (pdf)

Download hæftet "Livsfaser" (pdf)