NYKREDS

NYKREDS er personalekredsen i Nykredit og JN Data og har p.t. 3.400 medlemmer og 79 tillidsmænd. Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet. NYKREDS' formål er at varetage medlemmernes interesser samt at arbejde for at gennemføre Finansforbundets politiske programmer.

 

​     

 Kommende arrangementer i NYKREDS