Overenskomst

Som ansat i Nykredit-koncernen er du omfattet enten af virksomhedsoverenkomsten i Nykredit eller virksomhedsoverenskomsten i JN Data.

​NYKREDS og Nykredit-koncernen forhandler virksomhedsoverenskomsten for dig, som er ansat i Nykredit og JN Data. Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandler standardoverenskomsten, som er gældende for hele sektoren og udstikker de overordnede rammer for virksomhedsoverenskomsten.

Virksomhedsoverenskomsten

Som overenskomstansat i Nykredit-koncernen er du omfattet af en virksomhedsoverenskomst (VOK). Den virksomhedsoverenskomst, der gælder i Nykredit og JN Data i dag, er forhandlet af NYKREDS i 2017. Den skal fornyes næste gang i foråret 2020.

Download den gældende virksomhedsoverenskomst for Nykredit (pdf)

Download den gældende virksomhedsoverenskomst for JN Data (pdf)

Standardoverenskomsten

Her finder du også standardoverenskomsten (STOK), som Finansforbundet har forhandlet med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Den gælder fra foråret 2017 til foråret 2020.

Se den gældende standardoverenskomst

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til overenskomsterne, kan du kontakte NYKREDS på tlf. 44 55 25 00.