31-03-2014 |  af Carsten Rasmussen

Effektivisering rammer altid medarbejderne

Generalforsamlingen i NYKREDS blev gennemført med bevidstheden om, at mandag og tirsdag bliver et stort antal kolleger fyret, som led i plan Nykredit 2015

​Samtlige ledere og medarbejdere i Nykredit har i fire måneder gået rundt med en fyringstrussel over hovedet. I de næste par dage bliver der endelig sat navn på de 220 kolleger, som skal fyres som følge af spareplanen Nykredit 2015.

På NYKREDS generalforsamling i Kolding den 29. marts kritiserede formanden Leif Vinther den urimeligt lange ventetid og ledelsens ringe kommunikation:
”Vi har hele tiden påpeget den forbandede lange ventetid fra første udmelding den 9.december 2013, og hvordan usikkerhed og uvidenhed påvirker både ledere og medarbejdere”, sagde Leif Vinther.

Effektiviseringer rammer altid medarbejderne, da det altid betyder reduktion af stillinger og fyringer, selv om NYKREDS i denne omgang fik forhandlet antallet ned. De næste dage og uger vil NYKREDS have fokus rettet skarpt på de medlemmer, som har brug for Finansforbundet. NYKREDS har forhandlet en god aftale om afbødeforanstaltninger for de, som bliver ramt.

Set i lyset af at Nykredit har fundet det rigtigt at skære 300 stillinger væk, forventer Leif Vinther, at alt overarbejde begrænses til et absolut minimum, for som han sagde:
”Det kan ikke være rigtigt, at Nykredit fyrer med den ene hånd for efterfølgende at lade andre presse til at yde mere.”

Formanden brugte store dele af sin beretning på strategien Nykredit 2015, som skal styrke kundefokus, øge indtjeningen og effektivisere koncernen. I det store hele er NYKREDS enig med koncernledelsen, når det gælder de udfordringer i den finansielle sektor, som planen konfronterer, og i beretningen blev der flere gange understreget en bevidst om, at øget kundefokus er vejen frem for Nykredit:
”Derfor forventer vi nu klart, at vi som medarbejdere får tilført de ressourcer og kompetencer, som skal bruges for at realisere målet om øget kundefokus og dermed indtjening.”

Rigtig mange kolleger oplever også ledelsens krav om certificering som et stort pres. Ikke desto mindre opfordrede Leif Vinther alle medarbejdere til at tage imod tilbudt kompetenceudvikling, også selv om det ikke er fuldt relevant i nuværende job. Hvis en medarbejder siger nej til et tilbud om kompetenceudvikling, har man gjort et fravalg, som man selv er medansvarlig for. Men der skal være tid og rum til at tilegne sig nye kompetencer:
”NYKREDS kan se, at der stadig er behov for, at forholdene omkring eksempelvis certificering forbedres”, sagde Leif Vinther på vegne af sin bestyrelse, der er klar til at indgå aftaler, som både støtter Nykredits strategi og sikrer medarbejdernes behov for trivsel og tryghed.