04-05-2016 | Arne Berg ,  

3-måneders gratis prøvemedlemskab til ikke-medlemmer

I perioden fra 1. april til 30. juni 2016 tilbyder Finansforbundet ikke-medlemmer, at de kan prøve forbundet uden beregning i tre måneder. Og der er mange gode grunde til, at bruge 4-5 af dine kontingentkroner på at sponsere gratister i en afgrænset periode.

Siden 1. april og frem til 30. juni 2016 tilbyder Finansforbundet ikke-medlemmer, at de kan prøve forbundet uden beregning i tre måneder. En lignende kampagne blev gennemført tilbage i foråret 2014, og ved den lejlighed affødte det en del kommentarer, hovedsageligt fra mangeårige medlemmer. Kommentarerne gik på, at det forekom urimeligt, at man som trofast kontingentbetaler gennem mange år nu skulle se dele af sine kontingentkroner gå til at sponsere gratister.

Jeg kan godt forstå den reaktion, også selv om tiltaget i 2014 reelt kun kostede hvert betalende medlem kr. 4,10 om måneden i de tre kampagnemåneder. Men der er faktisk mange gode grunde til, at bruge 4-5 af dine kontingentkroner på at sponsere gratister i en afgrænset periode.

Baggrunden for tilbuddet om gratis prøvemedlemskab er, at antallet af aktive medlemmer af Finansforbundet er faldet fra lidt over 47.000 i 2009 til omkring 41.000 i 2015 – og tallet falder desværre stadig. I samme periode har NYKREDS nogenlunde været i stand til at opretholde status quo, men også vi kan se, at medlemslisterne nu begynder at blive kortere.

Det er bekymrende, for hvis vi som forbund og kreds skal bevare vores legitimitet som forhandlingspartner og ikke mindst opretholde et højt serviceniveau for dig som medlem, er vi nødt til at gøre hvad vi kan for at bremse – og helst vende – denne nedadgående spiral.

Finansforbundet har naturligvis haft fokus på den negative medlemsudvikling, siden den for alvor blev synlig i 2010 og 2011, og mange initiativer har været søsat for at vende udviklingen siden da. De forskellige tiltag har hver i sær bidraget til at bremse udviklingen, men intet enkeltstående initiativ har vist sig tilnærmelsesvis lige så effektivt, som kampagnen med gratis prøvemedlemskab tilbage i 2014. Den gang fik vi 718 nye medlemmer, og efter udløbet af de tre gratismåneder, valgte 670 (svarende til 93%) af disse at forblive som kontingentbetalende medlemmer af Finansforbundet – hvilket de har været lige siden.

Så selv om konceptet med gratis prøvemedlemskab godt kan give anledning til forståelig frustration blandt de betalende medlemmer, så håber jeg på din forståelse for, at initiativer er nødvendige for at tiltrække nye medlemmer – og at gratis prøvemedlemskaber faktisk er et effektivt middel i forsøget på at knække medlemskurven.

Og så vil jeg da gerne benytte lejligheden til at minde om, at du som medlem har adgang til alle Finansforbundets tilbud: Et omfattende kursusprogram, karriererådgivning, leje af feriehuse, værktøj til forberedelse af udviklingssamtaler, Forbrugsforeningsrabatter, billige forsikringer, gratis medlemskab af Dansk IT og meget, meget mere.

Så jeg vil opfordre dig til at bruge tilbuddene, og samtidig glæde dig over, at nogle få af dine kontingentkroner i den kommende tid vil gå til at sikre, at vi forhåbentlig også fremover vil være i stand til at yde dig og de øvrige medlemmer tilbud og service på et meget højt niveau!

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at sprede budskabet om den gratis prøveperiode til kolleger, der endnu ikke er medlemmer, er du velkommen til at bestille materialer på kredskontoret (lokal 2500) eller hos din lokale tillidsmand!


Med venlig hilsen

Olav Brusen Barsøe

Næstformand