Generalforsamling

Kreds Øst holder ordinær generalforsamling den 13. april 2018 kl. 17.00 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, København.

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed, og alle medlemmer er velkomne.
Fra klokken 16.30 vil der blive serveret en lettere buffet. Efter generalforsamlingen er der middag og underholdning. Vi forventer at slutte aftenen senest kl. 24.00.

Delegerede og stemmeret
Det er kun delegerede, som har stemmeret.
Den faglige repræsentant er ansvarlig for valg af delegerede og suppleanter i egen virksomhed. Vi sender en mail om valg og udpegning af delegerede til den faglige repræsentant i løbet af januar.
Har I ingen faglig repræsentant eller tillidsmand, sender vi en mail til dig, hvor vi beskriver din mulighed for at stille op som delegeret. (Husk at ajourføre din mailadresse via hjemmesiden).
Er du ledig og ønsker at blive delegeret, afholder vi valg kl. 16.45 blandt alle fremmødte ledige.

Kandidater til valg og andre forslag
Hvis du har forslag til valg eller andre forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du indsende det til Kreds Øst senest fredag den 16. marts 2018.
Modtager vi dit forslag senere end denne dato, kan det ikke behandles på generalforsamlingen.

Senest to uger før generalforsamling kan du se følgende her på sidene:
· Endelig dagsorden
· Indkomne forslag
· Det reviderede regnskab
· Kandidater til valgene.

Tilmelding
ALLE medlemmer og delegerede skal selv tilmelde sig. Sidste frist for tilmelding, hvis du ønsker at være delegeret er den 9. marts 2018.
Kommer du langvejs fra og har brug for overnatning, så mail din forespørgsel om en overnatning til Sanne Krog Lund
kredsoest@finansforbundet.dk.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Sanne Krog Lund tlf. 32 66 14 05.

Læs Kreds Østs gældende vedtægter (pdf)

Læs og download referater og materiale fra tidligere generalforsamlinger i Kreds Øst.

 

Materiale til Kreds Øst generalforsamlinger

Åbn alle

 Generalforsamling 2018