05-02-2013    

Er du leder, så læs mere her.

Finansforbundets politiske indsatsområder fokuserer blandt andet på ledelses-/lederområdet, og i forlængelse heraf er der også i Medlem og Forbunds strategi 2012-2014 prioriteret målrettede og relevante medlemstilbud til lederne.

P.t. har vi tilbud om i alt 14 arrangementer (kurser, temadage og update-arrangementer) målrettet lederne i foråret 2013, som afholdes rundt om i landet.

Se oversigten over arrangementerne her.