Union Governance

Union Governance i Kreds Nordea beskriver et regelsæt for god fagforeningsskik baseret på Finansforbundets overordnede Union Governance.

​Inspirationen hertil var kommet fra de udarbejdede anbefalinger om god selskabsledelse - Corporate Governance.
Finansforbundets Hovedbestyrelse har defineret et Union Governance-regelsæt som nu - i tilpasset form - implementeres i Kreds Nordea.
 
Kreds Nordeas implementering af Union Governance-regelsættet sker med fokus på følgende hovedområder:
 
 • Medlemmernes rolle og samspil med Kreds Nordeas bestyrelse
 • Interessenternes rolle og betydning for Kreds Nordea
 • Åbenhed og gennemsigtighed
 • Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar
 • Kredsbestyrelsens sammensætning
 • Kredsens og formandskabets aflønning
 • Strategisk styring
 • Revision og kontrol

 

Formålet med Union Governance
Modsat Corporate Governance hvor indgangsvinklen er et "share-holder"-hensyn, har vi ønsket et langt bredere hensyn - nemlig hensynet til vores "stakeholders".
 
Finansforbundet og Kreds Nordea er intet uden vores medlemmer, tillidsvalgte, medarbejdere, øvrige interessenter og det omkringliggende samfund.
 

Formålet med at arbejde med et Union Governance-regelsæt i Kreds Nordea er følgende:

 • At skabe øget tillid hos Kreds Nordeas interessenter gennem fokus på synlighed og åbenhed i forhold til vores beslutninger og handlinger.
 • At skabe fortsat inspiration til en professionel ledelse af Kreds Nordea.
 • At sætte en standard for, hvad der er god ledelse i en kredsbestyrelse.

  Målet for Kreds Nordea er, at vi i dialog med vores interessenter løbende kan formulere en række konkrete anbefalinger for vores måde at fungere og handle på som kredsbestyrelse.

  Arbejdet med Union Governance ændrer ikke på Kreds Nordeas værdigrundlag, som bygger på dialog, ansvar og tillid. I Kreds Nordea arbejder vi med visionen om at være et fællesskab, som sikrer medlemmerne det bedste arbejdsliv.

  Hent Union Governance regelsættet

 Vil du vide mere?