Generalforsamling

Kreds Nordeas generalforsamling afholdes næste gang lørdag den 30. marts 2019. Generalforsamlingen er årets største medlemsmøde og kredsens øverste myndighed

Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af april og indkaldes af bestyrelsen i Finansforbundets medlemsblad eller tilsvarende elektroniske medlemsinformation.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Beretninger
    a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år.
    b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge.

5. Indkomne forslag
    a) fra medlemmer
    b) fra bestyrelsen

6. Valg af:
    a) 1 formand

    b) 4 bestyrelsesmedlemmer
    c) 3 bestyrelsessuppleanter
    d) Interne revisorer
    e) Interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt.

 

Læs Kreds Nordeas vedtægter

her