20-03-2019    

Mød kandidaterne: Suppleanter

Læs mere om Klaus Holm, Louise Have Dalsgaard Lund, Mona Svan og Sonsy Winther, der kandiderer til posterne som bestyrelsessuppleanter i Kreds Nordea.


Suppleantkandidater

Klaus-150.jpg
Klaus Holm
Genopstiller som suppleant

1. Hvad laver du i dit nuværende job?
Jeg hjælper kunderne med at klare daglig økonomi-udfordringer i Nordea 24/7 i Hermes Hus i Taastrup, hvor jeg også er tillidsmand. Jeg taler med kunderne og kollegerne, når de har det svært, og når de har det godt, og sikrer, at de bliver mødt med empati, professionalisme og godt humør. 

2. Hvorfor stiller du op?
Min arbejdsplads er en døgnbetjent enhed med mange ansatte og dedikerede mennesker, der hjælper Nordeas kunder døgnet rundt. Det betyder, at jeg som tillidsmand har flere sager og forhandlinger på 3 måneder dér, end jeg har haft i en filial i flere år, og med mange forskellige juridiske og menneskelige aspekter. Vi skal have bedre vilkår i de kundebetjente enheder, og derfor stiller jeg op.

3. Hvornår og hvordan blev du interesseret i det faglige arbejde?
Min mor var tillidsvalgt, så jeg fik interessen tidligt. Det begyndte for mig rigtigt den dag, hvor min bror og jeg fik besat fritidshjemmet, fordi ledelsen ville fyre den eneste mandlige pædagog, vi havde. Min mor var tosset, fordi hun blev ringet op på arbejdet om, at hun skulle hente sine uvorne unger. Men da hun fik forklaringen, lavede hun æblekage til os. Siden har jeg været med i elevråd og været tillidsvalgt i de fleste af de organisationer, jeg har arbejdet i.

4. Hvad mener du er Kreds Nordeas vigtigste opgave?
For nyligt stiftede jeg bekendtskab med begrebet ”teflonisk identitets-manøvrering”. Det er en betegnelse for, at man kan lægge mentalt teflon på sin hjerne, som kan afvise alt, som teflon på en stegepande. Vi gør det alle sammen pga. prioriteringer og overbevisninger. Vi investerer i aktier uden at tjekke, om virksomheden også har en overenskomst, men vi køber økologisk, fordi vi gerne vil have, at dyrene har et godt liv. Kreds Nordeas vigtigste opgave er at skrabe teflon af hurtigt, når der opstår strategiske ændringer, som på kort sigt virker økonomisk fornuftige, men på længere sigt kan være ødelæggende for forretningen og medarbejderne. 

5. Hvorfor skal medlemmerne stemme på lige netop dig?
Medlemmerne skal stemme på mig, hvis de ønsker at få en sund arbejdsplads, hvor det giver mening at gå på arbejde, og ønsker en stærk repræsentant for medarbejderne, uanset hvad deres jobfunktion er. 
Jeg er uddannet privatrådgiver, erhvervsrådgiver, Finansiel Rådgiver i leasing, har taget Akademiuddannelser i kommunikation, coaching i organisationer og projektledelse. Jeg har kompetencerne på plads og er klar til at fjerne teflon. 


Louise-150.jpg
​Louise Have Dalsgaard Lund
Opstiller til nyvalg til bestyrelsen samt opstiller til nyvalg som suppleant

1. Hvad laver du i dit nuværende job?
Jeg er tillidsmand i Operations, medlem af en fantastisk tillidsmandsgruppe og en god Kreds. Derudover sidder jeg i team Pension & Savings. Jeg har en hverdag, hvor jeg får brugt rigtig mange af mine tillidsmands- og arbejdsrelaterede kompetencer. 

2. Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller op, fordi jeg brænder for at gøre en forskel for mine kollegaer i Nordea. Vi taler i hverdagen om ’Happy People Happy Customers’. Vi har behov for at give vores medlemmer den bedst mulige hverdag, hvor retfærdighed og trivsel skal prioriteres. Dette tror jeg på, at jeg kan være med til at påvirke og få indflydelse på. Jeg går ind for, at godt samarbejde er vejen frem, så der skal absolut prioriteres en god og konstruktiv dialog med People og ledelsen i Nordea, således at vi forstår hinanden og de forskellige udfordringer, vi kan have som medlemmer. Jeg vil vores medlemmer det bedste - og det er jeg sikker på, at Nordea også vil, således at vi alle i vores hverdag kan være Happy People.

3. Hvornår og hvordan blev du interesseret i det faglige arbejde?
Det gjorde jeg som ganske ung, da min far var meget involveret i fagligt arbejde. Jeg er opvokset med, at vi skal passe på hinanden, skabe gode arbejdsforhold, og overholde rettigheder, så vi har det godt i vores arbejdsliv. Dette har spiret i mig, og da jeg gik ind i tillidsmandshvervet, blev jeg - mere end før - grebet af at arbejde for gode forhold og kæmpe for, at mine medlemmer bliver hørt. 

4. Hvad mener du er Kreds Nordeas vigtigste opgave?
Vores vigtigste opgave er at varetage vores medlemmers bedste - vi er bindeleddet mellem vores medlemmer og Nordea. Vi skal bibeholde det fællesskab, som er skabt i og med Kreds Nordea. Vi skal skabe et endnu bredere sammenhold i Nordea, så alle medlemmer bliver favnet. 

5. Hvorfor skal medlemmerne stemme på lige netop dig? 
Det skal de, fordi jeg 100 % vil arbejde for gode forhold for medlemmerne. Jeg vil være med til at skabe forandringer, så vores medlemmer får deres stemme hørt og deres rettigheder bibeholdt. Vi skal fortsat arbejde for gode rammer. 

Vi skal være glade når vi går på arbejde. Jeg tror på og oplever, at jeg igennem dialog kan være med til at skabe gode rammer for dette.

Jeg brænder for vores kreds. Jeg vil være med til at skabe en forskel. 

Mest af alt, så brænder jeg for dig som medlem af Kreds Nordea - det er dig, jeg vil arbejde for!


Mona-150.jpg
​Mona Svan
Opstiller til nyvalg til bestyrelsen samt genopstiller som suppleant

1. Hvad laver du i dit nuværende job?
Jeg arbejder med kommunikation, projekter og implementering i erhvervsorganisationen – Business Banking. Det foregår i et team, der samarbejder på tværs i Danmark og på nordisk plan med en lang række andre enheder.

Jeg er tillidsmand for mine kolleger + fællestillidsmand for mit eget + et tilsvarende område i Personal Banking. Medlemsskaren består af såvel traditionelt uddannede bankfolk som akademikere – og både danskere og udlændinge. 

2. Hvorfor stiller du op?
Jeg vil gøre en forskel med dét, jeg bruger mit liv på. Og jeg tror oprigtigt på, at min erfaring og kompetencer vil kunne bidrage med en masse godt i Kreds Nordeas bestyrelsesarbejde. 

Gennem mine år i Nordea har jeg set og oplevet meget, og jeg har søgt indflydelse, hvor det var muligt. Hvis jeg kan bidrage til, at vi opnår den bedste løsning, så gør jeg det. Også selv om det betyder, at jeg skal stille mig frem i forreste række og sige min og kollegernes mening dér, hvor magten findes.

3. Hvornår og hvordan blev du interesseret i det faglige arbejde?
Det ligger dybt i mig, at hvis man ønsker at udvikle og forandre den verden, man er en del af privat og professionelt – så har man pligt til selv at bidrage.

Som ung sparekasseassistent stillede jeg op, da der var brug for nye folk i en lokalbestyrelse i fagforeningen. Jeg kom ind, og arbejdet dér gav blod på tanden. Siden da har jeg – med ganske få pauser – haft alle mulige forskellige tillidsposter. Der er altid mere, man kan tage fat på, og jeg tror helt alvorligt ikke, jeg mister interessen, før jeg lukker mine øjne for sidste gang.

4. Hvad mener du er Kreds Nordeas vigtigste opgave?
Det allervigtigste er at sikre, at medlemmerne har et godt arbejdsliv. Det betyder for mig, at:

  • Vi er glade og tilfredse, både når vi møder ind og når vi går hjem
  • Vi får mulighed for at levere en god indsats, fordi opgaver og ressourcer passer sammen
  • Vi har plads til, og mulighed, for udvikling
  • Arbejdet giver mulighed for at leve et godt og balanceret liv
  • Vi kan komme videre fra Nordea som attraktive medarbejdere i andre jobs – hvis det nu ikke kan være anderledes 
5. Hvorfor skal medlemmerne stemme på lige netop dig?
Jeg har været 1. suppleant de seneste to år, uden at der blev brug for mig. Nu synes jeg det er på tide for alvor at stille op og vise, at jeg mener det alvorligt. Jeg er SÅ klar til at tage fat.

Med mig i kredsbestyrelsen får du en kompetent, modig og erfaren repræsentant med stor politisk interesse og -tæft. Jeg har et godt billede af, hvad både nye og erfarne medlemstyper ønsker sig af Kreds Nordea og Finansforbundet – og så kender jeg Nordea rigtig godt og kan trække på et stort netværk, når der skal findes løsninger.

Du vil ikke fortryde din stemme på mig. Jeg lover at kæmpe hårdt og søge indflydelsen, således at vi sammen opnår det bedst mulige resultat for alle parter!

Sonsy2-150.jpg
Sonsy Winther
Opstiller til nyvalg som suppleant

1. Hvad laver du i dit nuværende job?
Jeg startede som IT-konsulent hos Nordea 5 år tilbage. I dag er jeg fastansat og arbejder med kvalitetssikring af vores Infrastrukturs IT Revision, Risk og Problem Management. Det kræver daglig kontakt med interessenter på kryds og tværs af organisationen på forskellige niveauer og koordinering med eksterne IT-revisorer. Jeg danner overblik for ledelsen samt driver og supporterer initiativer, der skal levere i forbindelse med et af de nævnte områder udover at være tillidsmand i min afdeling. 

2. Hvorfor stiller du op?
Jeg brænder for at forbedre arbejdsgange og de vilkår, vi arbejder under.
Med en stor retfærdighedssans og passion for udvikling vil jeg gerne være med til at sikre, at medlemmerne har en stemme, og at kredsbestyrelsen har indblik i virkelighedens verden. Jeg vil gerne arbejde for, at medarbejdernes ønsker og forventninger til deres arbejdsplads så vidt muligt mødes med ledelsens. Jeg tror nemlig på, at medarbejdernes arbejdsglæde spiller en stor rolle i virksomhedens leverancer.

3. Hvornår og hvordan blev du interesseret i det faglige arbejde?
Jeg går ofte først, og jeg råber højt, hvis noget ikke er, som det skal være. Jeg stiller de ubehagelige spørgsmål og arbejder altid for at styrke fælleskabet i min afdeling, så jeg har i teorien altid været interesseret uden at vide det. Det var min mentor på jobbet, der pegede mig i retning af tillidsmandsrollen, efter at have set mig i aktion.  

4. Hvad mener du er Kreds Nordeas vigtigste opgave?
Det at være bindeled mellem ledelsen og medarbejderne og varetage medlemmernes interesser. Der kan nogen gange være rigtig langt mellem den øverste ledelse og medarbejderne og her skal Kreds Nordea være med til at sikre, at de beslutninger, der tages af den øverste ledelse, også giver mening for medarbejderne. 

5. Hvorfor skal medlemmerne stemme på lige netop dig?
Fordi jeg brænder for at gøre en forskel hver dag og er dedikeret til at arbejde for medlemmernes interesser.​