28-10-2013    

DNA eller glansbillede?

I denne klumme havde jeg sat mig for at skrive et ønske til bankens ledelse. Et ønske om, at vores CSR-politik – altså vores sociale ansvar – skulle være DNA’et i Nordea.

​Noget af det, jeg ville nævne, var, at man skal turde skrive både det gode og det mindre gode om sig selv, for at for eksempel éns CSR-rapport ikke bare bliver et glansbillede fyldt med hurrahistorier. Åbenhed om udfordringerne er med til at skabe et ægte billede af, hvem vi er i Nordea, og med til at vise, at vi lærer af vores udfordringer.

Jeg vælger i stedet at starte et helt andet sted. Midt i september tilbragte jeg et par inspirerende dage sammen med de tillidsvalgte, som havde taget sig tid til at tage på Kreds Nordeas seminar. Det var både givende og spændende at fordybe sig i emnet fremtidens kompetencer med deltagerne, men også udfordrende for mig personligt, for det var mit første seminar som formand for Kreds Nordea.

Jeg var optaget af at forsikre de tillidsvalgte om, at Kreds Nordeas fundament består – også med det nye formandskab i spidsen. Vi arbejder efter det samme værdigrundlag, som vi hele tiden har gjort, og det skal vi blive ved med. Jeg er stolt af vores værdier, og jeg er stolt af det korps af tillidsvalgte, der hver dag støtter og hjælper jer, vores medlemmer. Det skal der ikke ændres på, og det, synes jeg, var vigtigt at få sagt.

Men jeg kom ikke helt ud over rampen med mine budskaber, og hos nogle tillidsvalgte kom jeg måske til at fremstå uden de helt store visioner. Det er jeg enormt ærgerlig over, for det er bestemt ikke tilfældet.

Jeg vil stå i spidsen for et Kreds Nordea, som medlemmer, tillidsvalgte og bestyrelsesmedlemmer er stolte af at være en del af. Jeg vil skabe engagement og involvering af tillidsmandssystemet, og jeg vil være formand for en stærk fagforeningskreds, som matcher bankens ledelse, når det kommer til samarbejde, forhandling og udfordringer. Det skal være Kreds Nordeas DNA.

Jeg har stadig noget at lære i mit nye job. Jeg er godt på vej, og jeg lover jer – Kreds Nordeas medlemmer – at jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den tillid, I har vist mig som formand. Jeg vil ikke være en CSR-rapport på fint papir, der fremstiller verden som et glansbillede. Jeg vil turde fortælle de mindre gode historier – også når de handler om mig og min performance – for jeg tror på, at det er sådan, vi bliver allerbedst. Måske det kan inspirere banken til også at fortælle de mindre gode historier og sætte sig et mål om forbedring i den næste CSR-rapport?

Ordene skal afspejle den virkelighed, de handler om – og for at det kan lykkes, skal CSR ligge i Nordeas DNA.