15-01-2014 |  Journalist: Charlotte Ahlburg Andersen / Foto: Miklos Szabo / Visuel identitet: Katja Faurschou

Bliv inspireret på generalforsamlingen

Årets generalforsamling lover både gode grin og faglig debat, når Kreds Nordea slår dørene op for medlemmerne på Hotel Nyborg Strand den 28.-29. marts 2014.

​Kom fredag og få en helt særlig oplevelse

Som opvarmning til lørdagens generalforsamling vil fredag aften byde på en helt særlig optræden af Per Helge Sørensen, der i løbet af efteråret har oplevet stor succes med comedy-teaterforestillingen 'DJØF med løg(n)'.

Per Helge Sørensen kan med sin ironi, ærlighed og helt særligt underspillede komik tryllebinde sit publikum med fortællinger om forandringer, omstruktureringer og arbejdsmiljø, der kunne have været taget ud af vores hverdag i Nordea.

Du kan ikke undgå at smile, når han gengiver sin egen historie som medarbejder med floskler som 'togskinner, der lægges, mens toget kører' og 'projekter, der mere skal betragtes som en proces'…

Se Per Helge Sørensen folde sig ud i denne trailer fra 'DJØF med løg(n)'.

Faglig debat, beretning og valg

Lørdag starter op med fem spændende workshops, hvor inspirerende oplægsholdere vil udfordre dig og dine kollegaer:

  1. Om forandringer
  2. Om værdier
  3. Om salgspres
  4. Om nærvær til medlemmerne
  5. Om fremtidens finansforbund

Efterfølgende afholdes Kreds Nordeas ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed og er åben for alle kredsens medlemmer.

Læs mere om generalforsamlingen og tilmeld dig her.

Dagsordenen iflg. kredsens vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af
a) 4 bestyrelsesmedlemmer
b) 3 bestyrelsessuppleanter
c) 1 intern revisor
d) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt

Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Kreds Nordea i hænde senest fredag den 14. februar 2014.

Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 14. februar, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på www.kredsnordea.dk senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.