03-03-2020 | Jesper Kiby Denborg , jesper.kiby.denborg@nordea.com  

Mød kandidaterne, der stiller op til bestyrelsen

I alt fem kandidater stiller op til bestyrelsen: Ole Lund Jensen, Peter Johansson, Katja Larsen, Louise Have Lund og Louise Naur. Der skal vælges fire medlemmer. Læs deres præsentationer her.

Finansforbundet i Nordea har besluttet at ændre den årlige generalforsamling, så den afholdes som et virtuelt møde lørdag den 28. marts 2020 kl. 10-ca. 12 i stedet for det fysiske møde 27.-28. marts som oprindeligt annonceret.

Find mere information om generalforsamlingen her. 

Hvis du vil deltage og have stemmeret, skal du tilmelde dig senest 20. marts på dette link.


Bestyrelseskandidater

OleLundJensen-150x170px.png
Ole Lund Jensen
Genopstiller til bestyrelsen

"Fællesskabet giver styrke. Men det er i samarbejdet og dialogen, vi skaber de gode løsninger for medlemmerne"

Vigtigste mærkesager

 • Fair og gode arbejdsvilkår, der giver fleksibilitet og frihed under ansvar for den enkelte
 • En udviklende arbejdsplads, der understøtter den enkelte medarbejder
 • Gode muligheder for samarbejde, der skaber arbejdsglæde og gode resultater

Nuværende job

Jeg har været en del af kredsbestyrelsen i mere end 15 år, så jeg har stor erfaring herfra - og fra Finansforbundets hovedbestyrelse m.v.

De seneste år har jeg primært beskæftiget mig med forhandling og aftaler med banken, herunder virksomhedsoverenskomst og lokalaftaler om løn, pension, arbejdstid m.v.

Herudover deltager jeg i samarbejdsudvalg – dansk og nordisk – og i mange af de forhandlinger, der følger af forandringerne i banken.

Jeg  er også aktiv i  det fagpolitiske arbejde i Finansforbundet og repræsenterer Finansforbundet i FTFa’s hovedbestyrelse (Finansforbundets A-kasse).

Hvorfor stiller du op?

Jeg genopstiller, fordi jeg fortsat ønsker at være med til at udvikle Nordea til en endnu bedre arbejdsplads. Selvom vi er i en udfordrende og turbulent periode, er det vigtigt, at der er fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling. Jeg mener, at min viden og forhandlingserfaring er vigtig, når vi skal finde de bedste løsninger, der tilgodeser både medarbejderne og Nordea.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Fordi jeg kan bidrage med min viden og erfaring fra mange år i banken og det faglige arbejde, når jeg er i dialog med ledelsen for at forhandle overenskomster og aftaler. Jeg har et indgående kendskab til organisationen i Nordea og i Finansforbundet. Jeg er god til at bevare overblikket i pressede situationer og god til at finde løsninger på komplekse problemstillinger. Jeg søger fælles løsninger,  men kan også stå fast når det er nødvendigt.

… Og så brænder jeg stadig for at skabe resultater, der er til gavn for vores medlemmer!


PeterJohansson-150x170px.jpg
Peter Johansson
Genopstiller til bestyrelsen

"Jeg vil arbejde for, at Nordea er et fantastisk sted at arbejde med respekt for alle, balance mellem privatliv og arbejde samt gode udviklingsmuligheder"

Vigtigste mærkesager

 • Godt arbejdsmiljø for alle i banken, herunder at arbejde for at stress og overarbejde ikke skal være en naturlig del af vores hverdag i Nordea.
 • Det er vigtigt for mig at udfordre den måde mange ting gøres på, både i Nordea og Finansforbundet - ofte kunne vi gøre det bedre, smartere og mere involverende for vores medlemmer.
 • Jeg udfordrer behovet for outsourcing (nearshoring) og skæringen i omkostninger som sker uden hensyntagen til kunderne eller arbejdspresset hos de af os der skal levere ydelser til de kolleger, som taler med kunderne. Jeg mener ikke, at Nordea og sektoren er i krise og mener, at det er et kortsigtet fokus fra ledelsens side.

Nuværende job

Jeg har siddet i bestyrelsen i 3½ år og arbejder bl.a. for et godt arbejdsmiljø gennem min næstformandspost i Nordeas arbejdsmiljøudvalg og i ansvarsområdet Arbejdsliv og Trivsel i Finansforbundet. Jeg er desuden kontaktperson for vores fællestillidsmænd og tillidsmænd i Jylland og Fyn.

Nordea er en nordisk bank, og de store beslutninger træffes på nordisk plan. Derfor er jeg med i flere udvalg i det nordiske, hvor jeg over for ledelsen udfordrer den måde, ting håndteres på i forhold til medlemmerne.

Noget af det vigtigste er at hjælpe andre med at kunne gøre en forskel, uanset om det drejer sig om vores kolleger fra de andre lande, kolleger i bestyrelsen eller vores tillidsmænd og fællestillidsmænd. 

Det er resultaterne for medlemmerne, der tæller.

Hvorfor stiller du op?

Jeg føler, at jeg stadig kan gøre en forskel for vores medlemmer og være med til at forny måden, vi arbejder og tænker på i Finansforbundet i Nordea og Finansforbundet.

Det er vigtigt for mig at have en slagkraftig bestyrelse i Finansforbundet i Nordea, som repræsenterer så mange medlemmer som muligt. Vores medlemmer i Nordea er forskellige. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen med sin mangfoldighed afspejler medlemmerne.

Vi skal fortsat være kompetente og modige overfor ledere som bliver stadigt mere fokuserede i deres tankegang og mål. 

Jeg vil arbejde for, at vi alle i Finansforbundet fortsat følger med tiden, ikke bliver lullet i søvn eller ignorerer udfordringerne.

Jeg vil i bestyrelsen tale alle medlemmers sag.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

I skal stemme på mig, fordi jeg er i bestyrelsen for medlemmernes skyld. 

Uanset hvilke fora, jeg er i eller hvem jeg taler med, er udgangspunktet at gøre det bedste for medlemmer og tillidsmænd.

Jeg har en god forståelse for forretningen og jeg har modet til at bruge den viden til at udfordre ledelsen og stille spørgsmålstegn ved dagsordenerne. Jeg er god til at lytte og bruge den viden, jeg får, til at gøre en forskel for vores medlemmer.

Stem på mig, så jeg fortsat kan gøre en forskel.


KatjaLarsen-150x170px.jpg
Katja Larsen
Genopstiller til bestyrelsen

"Hvis vi vil have bedre trivsel, skal vi investere i at skabe den – ikke i at måle den"

Vigtigste mærkesager

 • Trivsel (ordentlighed)
 • Mulighed for kompetenceudvikling for alle
 • Et stærkt fællesskab: Tillidsmænd alle steder, så medlemmerne har en lokal sparingspartner. Vi skal være den foretrukne fagforening, mens man arbejder i finanssektoren.

Nuværende job

Trivsel: Alt for mange medlemmer har ondt i arbejdslivet. Det er vigtigt, at trivsel tænkes ind i alt - det kræver, at banken tager ansvar. Jeg har været med til mange medlemsmøder, hvor vi har haft en god og åben dialog. Den dialog skal være tilstede, hvis vi skal lykkes med at arbejde for bedre trivsel. Jeg vil arbejde for, at medlemmernes stemme bliver hørt, så der sættes fokus på god ledelse og sikres gode rammer, så  man kan lykkes i sit arbejde, uden at overarbejde er en nødvendighed. Trivsel er noget, vi skaber sammen, men den starter hos os individuelt, da vi alle skal byde aktivt og ærligt ind, hvis vi skal få en arbejdsplads, som vi kan være stolte af.

Kompetencer: Vi skal arbejde for, at alle får mulighed for at kompetenceudvikle sig, både i nuværende job og fremtidige jobs. Det kan være svært at finde ud af, hvilke jobmuligheder der er i Nordea, og hvilke kompetencer der er behov for i et nyt job. Det skal vi arbejde for bliver mere gennemskueligt. 

Relevans: Jeg er ansvarlig for hvervning af medlemmer og er utrolig stolt af, at vi i samarbejde med tillidsvalgte og medlemmer er lykkedes med at hverve 502 nye medlemmer i 2019!

Det er vigtigt, at vi møder både medlemmer og potentielle medlemmer for at høre, hvad der skal til for, at vi som fagforening forbliver relevante. Jeg ved, at der skal mange små indsatser til, for at vi lykkes. I mødet med medlemmer og ikke-medlemmer har jeg lært, at vi fortsat har en stor opgave i at fortælle, hvad vi som fagforening kan gøre for JER. 

Tillidsmænd: Jeg er ansvarlig for tillidsmændene, og jeg er hver dag stolt af den store indsats, de gør hver dag, både i dialogen med medlemmerne og ledelsen. De er vores fundament i Finansforbundet i Nordea. De sikrer med åbenhed og ærlighed, at jeg er klædt på til hverdagens dilemmaer, når jeg møder ledelsen i SU (Samarbejdsudvalget).

Det seneste år har jeg været med til at få en god dialog på SU om vores udfordring med at få tillidsmænd på alle poster. Ledelsen støtter aktivt op, med kommunikation om hvad det gode samarbejde kan gøre, og de bakker op lokalt med at finde tillidsmænd. 

Hvorfor stiller du op?

Jeg genopstiller fordi jeg ved, at jeg gør en forskel for medlemmerne HVER dag. Jeg er stolt af at vi i Finansforbundet i Nordea har etableret en god dialog med ledelsen, og at jeg har været en del af den proces. 

Jeg ved, at vi er langt fra at være i mål for at lykkes med opgaver som trivsel og mulighed for kompetenceudvikling for alle.  Jeg genopstiller, da jeg ved, at jeg kan gøre endnu mere, og jeg brænder for at arbejde for medlemmerne.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Mine værdier er omsorg, tillid, ærlighed og anerkendelse. Værdier jeg bruger hver dag i mit arbejde for medlemmerne. Jeg bruger min kreative side til at se nye muligheder, tænke i nye processer samt udvikle interne og eksterne møder og seminarer med tillidsvalgte osv. 

Jeg kompetenceudvikler mig, så jeg kan blive endnu bedre til dette job, som jeg brænder for. Jeg har fået et mandat af medlemmer, og det vil jeg leve op til.


LouiseHaveLund-150x170px.jpg
Louise Have Lund
Opstiller til nyvalg til bestyrelsen og genopstiller som suppleant

"Et meningsfuldt arbejdsliv - et arbejds- og privatliv i balance og trivsel. Vi sikrer, at vi er den stærkest mulige sparringpartner for vores medlemmer"

Vigtigste mærkesager

 • Meningsfyldt arbejdsliv: Et arbejde i balance og trivsel
  Vores vigtigste mission er, at vi skal støtte vores kollegaer til at være  ”deres bedste JEG, og således high performers” i en travl hverdag. Det kræver, at vi støtter op og tilbyder de bedste værktøjer, så de kan føle sig trygge, have tillid, så de trives i hverdagen. Uden god trivsel er der ikke en god performance. Vi er i et momentum, hvor der i den grad endelig er en enighed om vigtigheden af god trivsel - og dette skal gribes og følges til dørs.
 • Genbrug - er god brug.
  Lad os benytte os af de gode kompetencer, vi og vores kolleger har og få styrket disse, så vi undgår afskedigelser. Vi er nødt til at kæmpe for, at vi som ansatte bliver vægtet som et stort aktiv og ikke bare et let omsætteligt aktiv. 
 • Fra redningskrans til sparringspartner.
  Hvordan vi kan styrkes, så vores ”korps” kan være en langt bedre sparringspartner ift. selvudvikling, og ikke kun en redningskrans, når det går galt.

Nuværende job

Jeg er 1. suppleant i Finansforbundet i Nordea, og jeg er fællestillidsmand i Operations, hvor vi har en fantastisk tillidsmandsgruppe. Derudover sidder jeg i team Pension & Savings. Jeg har en hverdag, hvor jeg får brugt rigtig mange af mine tillidsmands- og arbejdsrelaterede kompetencer. 

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op, fordi jeg brænder for at gøre en forskel for mine kollegaer i Nordea. Vi er gennem den seneste tid gået igennem nogle store forandringer, og vi står stadig overfor nogle store ”bølger”. Vi ser ind i en tid, hvor vi endnu engang skal løbe hurtigere, performe bedre og samtidig må se gode kollegaers jobs gå til lande udenfor Norden. Det gør ondt i maven, når jeg ser på de beslutninger, banken tager. Jeg har behov for, at vi stadig råber højt om den risiko, der ligger i at flytte så mange opgaver og jobs. Jeg ser en stor risiko for vores kollegaer, hvor vi ikke gør brug af de ekstremt gode kompetencer, der ligger hos den enkelte, hvor der siges farvel fra Nordea i stedet for som ansat at blive ”genbrugt” i et andet job, hvor der vil være stor fordel af de eksisterende kompetencer.

Genbrug er god brug. Jeg ser en forretningsmæssig risiko, som vi som forbund stadig bliver nødt til at råbe højt om: Vores viden forsvinder, når vi sender opgaver til fx Polen. Vores gode kollegaer i andre lande skifter jobs, overleveringen forsvinder, og den viden, der er tilbage i Danmark, vil på den lange bane blive mindre og mindre, fordi organisationen i den grad skal ”skæres til”. Slutresultatet vil være kollegaer uden jobs, utilfredse kunder og i sidste ende: En bank der ikke vil overleve. Vi skal huske at se hele værdikæden igennem, for det rammer ikke kun de konkret berørte kollegaer, der mister job til eksempelvis Polen, det er også alle de resterende dele i tandhjulet af Nordea, der bliver berørt. Vores arbejde hænger sammen, og går en af tænderne i hjulet i stykker, vil det have indflydelse på resten af hjulet. De resterende tænder i hjulet skal også kunne holde til at dreje hurtigere rundt.

Jeg har en stor lyst til at støtte vores kollegaer i den fremtid, vi går i møde. Jeg kan bidrage, via god og konstruktiv dialog, med et stort indblik i forretningen og de konsekvenser, jeg umiddelbart ser af de skift, vi går igennem. 

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Jeg brænder for og vil kæmpe for vores medlemmer, så jeg kan være med til at give vores medlemmer den bedst mulige hverdag, hvor retfærdighed og trivsel skal prioriteres. Jeg går ind for, at godt samarbejde er vejen frem, så der skal absolut prioriteres en god og konstruktiv dialog med ledelsen i Nordea, således at vi forstår hinanden og de forskellige udfordringer, vi kan have som medlemmer. Jeg vil vores medlemmer det bedste - og det er jeg sikker på, at Nordea også vil, således at vi alle i vores hverdag kan have et meningsfyldt arbejdsliv.


LouiseNaur-150x170px.jpg
Louise Naur
Opstiller til nyvalg til bestyrelsen og opstiller til nyvalg som suppleant

"Det skal gøre en forskel – Det arbejde vi laver sammen i Finansforbundet i Nordea, og det vil jeg være med til at drive. Jeg er her for jer medlemmer"

Vigtigste mærkesager

 • Jeg vil støtte dig som medlem. Jeg bistår dig, så du aldrig står alene.
 • Fokus på at skabe en god balance mellem arbejds- og privatlivet.
 • Det er vigtigt for mig, at der er retfærdighed i de ting, vi foretager os. 

Nuværende job

Jeg har været ansat i Personal Banking i 14 år og senest i rådgivningsteamet i Region København og Bornholm som bankrådgiver.

Jeg har været tillidsmand i 11 år og fællestillidsmand i de sidste 9 år. Det følgeskab, jeg har haft fra mine tillidsmænd, har givet mig muligheden for at komme helt tæt på jer og jeres problemstillinger.

I februar 2019 fik jeg muligheden for at hjælpe i Finansforbundet i Nordea og derfor arbejde for jer på fuldtid.

Jeg har været så privilegeret at få et større indblik i, hvad arbejdet som sagsbehandler indebærer, og her har jeg brugt mine kompetencer. F.eks. når jeg har forhandlet aftaler med People, deltaget ved personalesager, sparret med mange kollegaer og fået et godt indblik i de udfordringer, vi hver især har i vores hverdag.

Hvorfor stiller du op?

Arbejdet som tillidsmand, fællestillidsmand og som sagsbehandler i Finansforbundet i Nordea har været meget meningsfyldt, fordi jeg har arbejdet med det, der giver mig energi - at hjælpe mine kollegaer på vej.

Jeg brænder for at hjælpe dig som medlem og sammen med People finde den bedste løsning. Også når situationerne bliver svære.

Jeg kæmper for de bedste resultater.

Bliver jeg valgt, giver det mig mulighed for at arbejde for et bedre arbejdsliv på fuldtid - sammen med alle de skønne kollegaer på kredskontoret, den gode sparring med tillidsmandsnetværket og den daglige dialog med jer medlemmer.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Fordi I får en meget dedikeret Louise, som er stærk, robust og kompetent. Jeg vil fortsætte arbejdet for jer medlemmer i samarbejde med banken og People. 

Jeg bliver den bedste udgave af mig selv, mest levende og fyldt op med energi, når jeg går ind ad døren om morgenen – og det vil komme jer til gavn, når jeg arbejder for jeres interesser.

Jeg er klar til at tage fat, og I kan være sikre på, at I får en kollega i Finansforbundet i Nordea, som er nærværende og vil arbejde for retfærdige løsninger og søge indflydelse, hvor det er muligt.

Det her er ikke bare et arbejde, det er min passion og mit omdrejningspunkt.

Jeg vil gøre en forskel.