Generalforsamling 2020

Kom med, når vi vender emner som trivsel, udviklingsmuligheder og tryghed i ansættelsen.

På årets største medlemsmøde lørdag den 28. marts 2020 inviterer vi dig til at drøfte de mange bevægelser, vores arbejdsliv er præget af: Hvordan påvirker bevægelserne dit arbejde? Hvordan tackler du hverdagen? Hvilke overvejelser gør du dig for fremtiden? Kort sagt hvordan påvirker bevægelserne i banken din generelle trivsel - og hvad kan vi sammen gøre?

​English info below

Rammerne for generalforsamlingen bliver igen Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

  • Lørdag 28. marts kl. 8:45-14:30 har du mulighed for aktivt at bidrage til den faglige debat samt afgive din stemme til valg til kredsbestyrelsen
  • Fredag 27. marts om aftenen efter buffeten kan du føle kandidaterne lidt på tænderne. Mød dem under afslappede former over et glas vin og lidt snacks – evt. kombineret med et spil bag-in-hole, putting-lane eller stigegolf 

Den årlige ordinære generalforsamling er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og åben for alle medlemmer. Vi glæder os til at se dig til et spændende arrangement – og tag gerne en medlemskollega i hånden! 

Hele arrangementet - fra transport og overnatning til forplejning - er som sædvanlig ganske gratis. 

Du kan læse mere og tilmelde dig via www.ffinordea.dk - klik her for at komme direkte til tilmeldingssiden.

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsner
Finansforbundet i NordeaDeadlines - og anden nyttig information

Tilmeldingsfrister:

  • Senest 28. februar 2020 - hvis du ønsker overnatning
  • Senest 13. marts 2020 - for at opnå stemmeret, men ikke ønsker overnatning

Gratis overnatning
Hvis du ønsker overnatning, angiver du det, når du tilmelder dig.

Værelseskapaciteten på hotellet er desværre begrænset. Vi håber, at der er enkeltværelser til alle, der ønsker det, men du hjælper os derfor meget ved - igen i år - at dele værelse med en kollega denne ene nat – angiv navn på tilmeldingssiden. 

Ligger der helt specielle forhold til grund for at få tildelt enkeltværelse, skal du kontakte Evy Grønvall, Finansforbundet, tlf. 3266 1432  

Middag
Ønsker du at deltage i middagsbuffeten mellem kl. 18:00 og ca. 20:00 på Scandic Copenhagen fredag aften, angiver du det, når du tilmelder dig.
 
Transport
Du sørger selv for transport. Finansforbundet i Nordea dækker dine udgifter, når du benytter billigste offentlige transport.

Kører du i egen bil, skal bilen være fyldt op. Vær opmærksom på, at beløbet for menige medlemmer indberettes som B-indkomst. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Lisbeth Lagermann på tlf. 5546 8051.

Der er betalingsparkering under hotellet, i nærliggende P-huse og i gaderne rundt om hotellet. Parkering i København er dog altid lidt af en udfordring, så overvej om du kan klare dig uden bil.

Indsend dokumentation sammen med udfyldt udgiftsbilag, som du finder på hjemmesiden.

NB! Tillidsvalgte skal bruge zExpense i forbindelse med refusion af udgifter.

Eventuel fælles togtransport: Kontakt din tillidsmand/fællestillidsmand, som kan bestille en samlet billet.

Tekniske problemer?
Flere medlemmer har desværre oplevet problemer, når de ville tilmelde sig – f.eks. at der meldes alt udsolgt. Det er en teknisk fejl, som burde være blevet rettet nu. Oplever du alligevel problemer, så prøv at lukke browseren ned og start igen – og lykkes det ikke, så kontakt Evy Grønwall, Finansforbundet, tlf. 32661432 eller eg@finansforbundet.dk - så sørger hun for at tilmelde jer. 

Pengeløst hotel
Det er ikke muligt at betale med kontanter på Hotel Scandic Copenhagen - betal i stedet med  kreditkort eller MobilePay.

Info og spørgsmål
Du får løbende info om generalforsamlingen på hjemmesiden. 

Har du spørgsmål eller ændringer til din tilmelding, så kontakt Evy Grønvall, Finansforbundet, eg@finansforbundet.dk / tlf. 3266 1432


Sign up for our Annual General Meeting
Finansforbundet in Nordea invites all members to our Annual General Meeting. It takes place Saturday 28 March 8:45 AM-2:30 PM at Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 Copenhagen V, and we meet already Friday night for dinner, presentation of candidates for the board and relaxed chat with your co-workers.

The Annual General Meeting will be held in Danish. If you have some knowledge of Danish, we encourage you to participate. You can participate at no cost – we cover transportation, accommodation and catering. You can sign up at www.ffinordea.dk. Sign up no later than 28 February if you wish to stay overnight and no later than 13 March if you want to be able to vote but don’t need overnight stay.


​Dagsordenen iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af 
a) 4 bestyrelsesmedlemmer
b) 3 bestyrelsessuppleanter
c) 1 intern revisor
d​) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt


Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være kredsen i hænde senest 14. februar. Forslag til valg og andre forslag, der indsendes efter dette tidspunkt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Senest 28. februar offentliggøres det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag - inkl. kandidater til bestyrelse og suppleanter på ffinordea.dk (denne side).