01-10-2014 |  af Carsten Rasmussen cr@finansforbundet.dk

Employability erstatter ikke kompetenceudvikling

Det skal være en naturlig ting at prioritere egen uddannelse uden at få dårlig samvittighed over for kolleger og kunder, sagde Kirsten Guntofte fra Danske Kreds under beretningsdebatten om employability, social kapital og Kompetencepuljen.

​Der er stor forskel på de former for kompetenceudvikling, der bliver tilbudt vores medlemmer. Nogle får lige akkurat tilbudt det, der skal til or at løse hverdagens opgaver. Andre bliver højere prioriteret. Derfor skal vi som forbund have fokus på medlemmernes vilkår, så det bliver en naturlig ting at prioritere egen uddannelse uden at få dårlig samvittighed over for kolleger og kunder”, sagde Kirsten Guntofte, Danske Kreds, der mener, at der stadig ligger mange opgaver med kompetenceudvikling uden for employability-projektet.

”Overenskomstens uddannelsesparagraffer er ikke skarpe nok, og virksomhederne tolker dem lige på den måde, der passer ind hos dem, men det er jo vores medlemmer, der mister markedsværdi. Derfor skal vi nytænke og lægge os i selen, så vores medlemmer ikke lades i stikken, når det handler om uddannelse i jobbet”, sagde Kirsten Guntofte og understregede, at employability er ikke alt – vi skal huske alt det, der ligger uden om.

I Jyske Bank Kreds håber vi, at medlemmerne vil tage godt imod employability, sagde May-Britt Mygh:

”Hvor kan vi udvikle os hen, spørger medlemmerne. Når vi så spørger i projektgruppen for employality, får vi forskellige svar på, hvordan det hænger sammen med den kompetencefond, der kom igennem ved overenskomsten. I øvrigt mener jeg, at alle medlemmer skal have adgang til employability.”

Også Helle Rank, Kreds Øst, fandt den nye kompetencepulje vigtig for medlemmerne:

”Det er bare ikke til at forstå, at arbejdet først er kommet i gang et halvt år efter, at vi stemte ja til en ny overenskomst”.

Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby redte efterfølgende trådene ud.

”Der er opstået en misforståelse omkring, hvad kompetencepuljen skal anvendes til. Kompetencepuljen skal bruges til at løfte kompetencen hos medarbejdere i hele sektoren, så alle til enhver tid har en værdi, der kan bruges på arbejdsmarkedet. Meningen er ikke, at vi skal overtage virksomhedernes forpligtigelse til løbende at uddanne deres medarbejdere”, fastslog Solveig Ørteby.

Fyringsfrygt

Vi skal huske arbejdsgiverne på, at de har et stort ansvar for medarbejdernes trivsel, sagde Carsten Eilertsen, Danske Kreds. Både stress og frygt for at miste jobbet er steget voldsomt blandt medarbejderne i Danske Bank, men Finanssektorens Arbejdsgiverforening har ikke haft nogen holdning til den trivselsundersøgelse, som Danske Kreds har gennemført:

”Måske fordi de samme medarbejdere har det helt fantastisk, når banken spørger. Ikke desto mindre er ledelsen i Danske Bank gået konstruktivt ind i en vurdering af resultaterne, og kredsen og bankens ledelse har samme målsætning for de udfordringer, der er med trivslen i Danske Bank”, sagde Carsten Eilertsen.

”Hvis Finanssektorens arbejdsgiverorganisation ikke anerkender, at finanssektoren har et problem med trivslen, som undersøgelser viser, så har vi ikke noget at tale med arbejdsgiverne om”, replicerede næstformand Solveig Ørteby.