08-11-2016 |  May-Britt Mygh

Brug to minutter på at tjekke dine kontaktoplysninger

kontaktopl.jpg​​

Hvorfor er det vigtigt at dine kontaktoplysninger er korrekte?

Finansforbundet mangler opdaterede kontaktoplysninger på mange medlemmer. Det betyder at de går glip af målrettet information og tilbud.

Finansforbundet får automatisk din adresse fra CPR-registret, men din mailadresse og telefonnummer skal du selv registrere.

Din mailadresse er ekstra vigtig i forbindelse med urafstemning til overenskomsten i 2017, da afstemningen denne gang foregår elektronisk – og altså via din mail.

Brug derfor to minutter på at kontrollere dine oplysninger. Du gør det på Finansforbundets hjemmeside via dette link.