20-03-2013    

Afskedigelser må ikke føre til overarbejde

Kredsformand for Jyske Bank Kreds, Haggai Kunisch, forventer, at der ikke bliver drevet rovdrift på de tilbageværende medarbejdere i de berørte afdelinger, efter at Jyske Bank har skåret 66 stillinger væk i kølvandet på overtagelsen af Spar Lolland. Af Mads Due Anker, mda@finansforbundet.dk

​Som følge af sammenlægningen af afdelinger efter overtagelsen af Spar Lolland har Jyske Bank nedlagt sammenlagt 66 stillinger. Kredsen har sammen med 8 tillidsmænd fra banken deltaget i arbejdet omkring afskedigelserne, der har ramt 13 medarbejdere i afdelingsnettet, 27 fra stabsfunktioner, mens fem ledere er blevet opsagt. De resterende stillinger op til de samlede 66 er fundet gennem frivillige opsigelser, pensioneringer og ved at enkelte har søgt og fået ledige job i andre funktioner i Jyske Bank. Afskedigelserne har kun ramt medarbejdere, der er kommet til banken fra Spar Lolland.

Formanden for Jyske Bank Kreds, Haggai Kunisch ærgrer sig over situationen.

”Det er forståeligt, at der ikke er brug for medarbejdere, der sidder i dobbeltfunktioner. Men at man mener, at man har for mange medarbejdere i afdelingsnettet, har jeg svært ved at forstå. Jyske Bank Kreds kan ikke acceptere, at der kommer overarbejde, der hvor der er afskediget medarbejdere, for det vil simpelthen ikke hænge sammen”, siger Haggai Kunisch.

Jobsøgning er fultidsbeskæftigelse

Jyske Bank har valgt at vurdere hver enkelt afskediget medarbejder i forhold til, om han eller hun skulle fritstilles eller forsætte i jobbet i opsigelsesperioden. Det undrer Haggai Kunisch.

”Jeg forstår ikke, hvorfor man vil holde på medarbejderne og have forventninger til, at de skal levere den samme indsats som før. Man skal forstå, at jobsøgning i dag er en fuldtidsbeskæftigelse, der kræver en stor indsats og det kan være svært at få tid til, når man samtidig har et fuldtidsarbejde, man skal passe”, forklarer han.

Afbødeforanstaltningerne i forbindelse med afskedigelserne følger overenskomsten, bortset fra ti feriedage, de afskedigede har fået bevilget. Det er langt fra de afbødeforanstaltninger, der fulgte den store fyringsrunde i efteråret 2011, hvor 150 medarbejdere blev afskediget. Her satte Jyske Bank en pulje på tre millioner kroner af til erhvervsrelevant uddannelse