18-03-2015    

ATM´er flytter ind i Jyske Bank

På Kredsens generalforsamling lørdag d. 14. marts kunne man høre formand Haggai Kunish fortælle om de overvejelser han gør sig i forbindelse med bankens udmelding om at der installeres ATM løsninger i Jyske Banks afdelinger. Nedenstående er et uddrag af formandens mundtlige beretning. Du kan læse hele beretningen her på hjemmesiden under menupunktet ; generaforsamling 2015.

Som sagt synes vi, at vi har et godt samarbejde med ledelsen. Vi har også en aftale om, hvordan man informerer om nye tiltag. Disse aftaler overholdes normalt. Det var således meget overraskende og aldeles unormalt, at kollegerne d. 24. februar pludselig kunne læse på FinansWatch, at "Jyske Bank nedlægger kasser i massevis".

Jeg skal her hverken forklare eller undskylde, at kollegerne fik nyheden via pressen. Meddelselsen kom fra A-siden og lad os sige, at hændelsen er blevet påtalt.

Men det der jo i virkeligheden er interessant - er budskabet i meddelelsen. Banken har besluttet at investere i en ATM løsning, og placere ATM´er i de fleste, hvis ikka alle privatafdelinger. Implementeringen vil strække sig over de næste to år og forventes, hvis alt går efter den endnu ikke helt udarbejde plan, at være afsluttet ved udgangen af 2016.

Nu vil jeg gerne være optimist. Her er der tale om et projekt, som indvolverer Jyske Banks bygningsafdeling, JN Data, Bankdata, BKS (Bankernes Kontant Service) og ikke mindst eksterne hardwareleverandører. Som sagt, jeg er optimist. Mit gæt er, at med lidt held er projektet tidligst afsluttet ved udgangen af 2017 - men jeg kan jo også tage fejl!

Indførelsen af ATM´er som både kan klare ind- og udbetalinger vil selvfølgelig have konsekvenser i de afdelinger, hvor ATM´en installeres. Tidsplanen for implementeringen forventes i starten af april og så får vi en indikation af, hvordan indlandsledelsen planlægger forløbet. Banken har tilkendegivet, at der vil være medarbejdere, som i denne proces med stor sandsynligehed vil miste deres job. Der er først og fremmest tale om kolleger, der i dag ene og alene beskæftiger sig med kassereropgaver. Selvfølgelig vil banken gerne have, at de medarbejdere der i dag varetager kassearbejdet, forbliver i deres job indtil ATM´en er flyttet ind i afdelingen og kassen kan lukkes. Mener ledelsen så, at man ikke kan bruges til andet arbejde, så vil man blive opsagt - i bankens forholdt med de samme betingelser som også er aftalt for i år.

Se hvad skal man så råde disse kolleger til? Allerførst vil jeg sige, tag lige en dyb indånding og afvent, at der kommer en tidsplan. Der vil så være kolleger, som får en indikation af, om der er plads til dem i banken  - også efter ATM´erme.

Er der plads til dig - fint! Får du en indikation af, at der ikke vil være plads til dig, så tag fat i din områdetillidsmand. Så kigger vi på det og rådgiver fra sag til sag. For nogle kan det blive en lang proces, men vi vil støtte op om jer, alt det vi kan.

Jeg kan kun opfordre til at tjekke om din lønsikring i A-kassen er dækkende