Bliv tillidsmand

Der er ordinært tillidmandsvalg hvert andet år og valget er nu skudt i gang. Hvis du har lyst til at stille op som tillidsmand, skal du kontakte din områdetillidsmand eller kredskontoret.

Hvad indebærer tillidsmandsarbejdet?

Det er tillidsmandens opgave at varetage medlemmernes og virksomhedens interesser i samarbejde med ledelsen og at medvirke til at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde og arbejdsmiljø. Tillidsmanden er tillige en del af den lokale arbejdsmiljøsatellitgruppe.

Se en funktionsbeskrivelse for tillidsvalgte (pdf)

Hvem kan vælges?

Ethvert medlem af Finansforbundet, der er anerkendt fagligt dygtig og ikke har en funktion som medarbejderleder, kan stille op.

Ifølge aftale kan der vælges tillidsmand i alle afdelinger i privat, erhverv og private banking. Der gælder en særlig aftale for hjemstedsfunktioner og datterselskaber. Den valgte tillidsmand vil kun fungere som tillidsmand i den afdeling, hvor han/hun er valgt og vil ikke kunne servicere andre afdelinger.

Læs mere om tillidsmandsvalget

Praksis i forbindelse med valget (pdf)

Tillidsmandsvalg2017.dk

Har du spørgsmål?

Spørgsmål omkring valg kan rettes til områdetillidsmanden eller kredskontoret.

Mere info om at være tillidsmand?

Læs mere

Indberet tillidsmandsvalg

Det er vigtigt, at du indberetter tillids-mandsvalget – ellers får vi det ikke at vide.

Indberet her