Om Danske Kreds

Danske Kreds er personaleorganisationen i Danske Bank-koncernen og repræsenterer ansatte i Danske Bank, som er medlem af Finansforbundet.

​​​​​​​​​​​​​

​            

Om Danske Kreds

Åbn alle

Danske Kreds' mission, vision og kerneopgave

Danske Kreds' kerneopgave er at skabe et fundament, som muliggør, at alle medlemmer i Finansforbundet i Danske Kreds lykkes i deres arbejdsliv.

Vi er sat i verden for at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser og vil skabe værditilvækst i de sammenhænge, hvor vi indgår.

Danske Kreds' mission er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser. 

Danske Kreds' vision er at skabe værditilvækst i de sammenhænge, hvor vi indgår. Værditilvækst betyder for os:

 • at medlemmerne oplever, at de får mere ud af medlemskabet end forventet
 • at organisationen (Danske Kreds)skaber resultater, der er bedre fra gang til gang
 • at omverdenen (primært Danske Bank-koncernen og Finansforbundet) oplever en attraktiv positiv relation

Mål

Politiske mål

Politisk mål 1: 

Målet er et sikkert, sundt og udviklende arbejdsliv, der tilgodeser såvel den enkeltes som fællesskabets behov for gode økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale vilkår. 

Politisk mål 2:

Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. 

Politisk mål 3:

Målet er medindflydelse på virksomhedens bæredygtighed.

 

Organisatoriske/administrative mål

Målet er:

 • at vi har et korps af kompetente og fagligt engagerede tillidsvalgte og en organisation, som er omstillingsparat
 • at medlemmerne har de tilbud, der til stadighed giver dem værdi ved medlemskabet
 • optimal kommunikation

Værdier

Værdier der skal præge samarbejdet i Danske Kreds:
åbenhed, respekt, tillid, ærlighed, kompetence, tilgængelighed og positivitet

Åbenhed

Fordi det fremmer dialog, information, kommunikation, tillid og gensidig respekt, fællesskab og samarbejde.

Derfor vil vi:

 • Vise åbenhed
 • Deltage i en åben dialog
 • Bidrage med information/kommunikation
 • Være synlige
 • Udvise loyalitet
 • Skabe og fremme fællesskab

 

Respekt

Fordi det er tillidsskabende og grundlæggende for godt samarbejde samt giver plads til forskellighed og åbenhed.

Derfor vil vi:

 • Føre ligeværdig dialog
 • Lytte til hinanden
 • Overholde indgåede aftaler
 • Synliggøre forskellige holdninger - meningsforskelle
 • "Gå efter bolden - ikke personen"
 • Respektere hinandens prioritering (arbejde, fritid ...)
 • Udvise tolerance
 • Overholde og respektere fortrolighed / tavshedspligt
 • Give og modtage konstruktiv feedback.

 

Tillid

Fordi det giver tryghed og mulighed for udvikling, samt grobund for et godt samarbejde, der kan skabe optimale resultater.

Derfor vil vi:

 • Være åbne og ærlige
 • Have gensidig respekt
 • Handle efter det sagte ord

 

Ærlighed

Fordi ærlighed fremmer åbenhed, tillid, tryghed og samarbejde. Ærlighed er en forudsætning for at opnå resultat og respekt.

Derfor vil vi:

 • Fremme åbenhed, tillid og tryghed, for at skabe et bedre samarbejde
 • Handle efter det sagte ord

 

Kompetence

Fordi kompetence fremmer tilliden og respekten samt giver effektiv problemløsning.

Derfor vil vi:

 • Have dygtige veluddannede repræsentanter fra Danske Kreds, der matcher opgaverne.
 • Arbejde for situationsbestemte kurser
 • Skabe muligheder for erfaringsudveksling
 • Fremme socialt netværk
 • Etablere politiske fora/forum

 

Tilgængelighed

Fordi det fremmer hurtig sparring og rådgivning.

Derfor vil vi:

 • Anvende en opdateret og tilgængelig fraværskalender for TM/OTM/KB.
 • Sikre at man kan træffe medarbejdere på sekretariatet og /eller bestyrelsesmedlemmer i almindelig åbningstid, som skal fremgå af Danske Kreds' hjemmeside.
 • Synliggøre retningslinjer for kontakt til bestyrelsen via sekretariat.

Strategi

Danske Kreds’ strategi for 2016 - 2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt at varetage medlemmernes interesser. Strategien er samtidig kredsbestyrelsens vurdering af, hvordan arbejdet skal gennemføres.

Danske Kreds' strategi 2016 - 2019

Vedtægter

Vedtægterne danner reglerne og rammerne for Danske Kreds' virke. De kan kun ændres af generalforsamlingen – kredsens øverste myndighed.

Danske Kreds' vedtægter (pdf)Danske Kreds' forretningsorden (pdf)Konstituering pr. juni 2019 (pdf)

Danske Kreds i tekst og billeder

Publikationen Danske Kreds i tekst og billeder giver et overblik over Danske Kreds' og Finansforbundets struktur helt fra tillidsmandsstrukturen og til det internationale samarbejde.

Uanset om du er ny som tillidsmand eller medlem, får du et overblik over, hvordan Danske Kreds og Finansforbundet er opbygget. Du kan læse publikationen i boksen nedenfor.

Danske Kreds i tekst og billeder (pdf)​​

Generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder

Åbn alle

Generalforsamling 2019

Danske Kreds afholder ordinær generalforsamling den 23. maj 2019 på Hotel Munkebjerg i Vejle.

 

Materialer 

Indkaldelse til Danske Kreds' ordinære generalforsamling 2019 ​(pdf)​
Publiceret 26. februar 2019

Dagsorden for ordinær generalforsamling (pdf)
Publiceret 8. maj 2019
Bilag til dagsordenen (pdf)
Publiceret 8. maj 2019
Danske Kreds' skriftlige beretning 2019 (pdf)
Publiceret 7. maj 2019
Danske Kreds' årsregnskaber 2016 - 2018
Publiceret 26. marts 2019
Danske Kreds' Jubilæumsfond - årsregnskab 2018
Publiceret 26. marts 2019
Budget for 2019
​Publiceret 10. april 2019
Valgavis 2019 (pdf)
Publiceret 7. maj 2019
Gældende vedtægter for Dan​ske Kreds (pdf)​​
Publiceret den 8. januar 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamlin​g d. 8. november 2017 (pdf)
Publiceret den 28. november 2017
Referat af ordinær generalforsamling d. 23. maj 2019 (pdf)
Publiceret den 18. juni 2019
Bilag: Referat af den mundtlige beretning (pdf)
Publiceret den 18. juni 2019

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Repræsentantskabsmøde 2017

Generalforsamling 2016

Danske Kreds afholdt ordinær generalforsamling den 19. maj 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle.

 

Materialer 

Kredsbestyrelsens skriftlige beretning 2015 (pdf)Publiceret den 4. maj 2016.

Årsregnskab (pdf)Publiceret den 4. maj 2016.

Gældende vedtægter for Danske Kreds pr. 19.05.2016 (pdf)Publiceret den 24. maj 2016.​​

Referat af ordinær generalforsamling den 19. maj 2016 (pdf)Publiceret den 16. juni 2016.

Bilag til referat (pdf)

Ekstraordinær generalforsamling 2016

Danske Kreds afholdt ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2016 på Comwell Roskilde.

 

Materialer 

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 9. marts 2016 (pdf)

Ekstraordinær generalforsamling 2015

Danske Kreds holdt ekstraordinær generalforsamling 10. september 2015 på Munkebjerg Hotel i forbindelse med årets TM-seminar.

 

Materialer

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 2015 (pdf)

Generalforsamling 2015

Danske Kreds holdt generalforsamling 21. maj 2015 i Bella Center Copenhagen.

 

Materialer

Referat af generalforsamlingen 2015 (pdf)

Årsregnskab 2014 (pdf)

Danske Kreds' beretning (pdf)

Ekstraordinær generalforsamling 2014

Den 5. november 2014 holdt Danske Kreds ekstraordinær generalforsamling. 

Materialer 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 5. november 2014 (pdf)

Generalforsamling 2014

Danske Kreds holdt generalforsamling 21. maj 2014.

 

Materialer

Referat af generalforsamlingen 2014 (pdf)

Årsregnskab (pdf)

Generalforsamling 2013

Danske Kreds holdt generalforsamling 16. maj 2013.

 

Materialer

Referat af generalforsamlingen (pdf)

Årsregnskab (pdf)

Årsberetning (pdf)

​                 

Danske Unions

Åbn alle

What is Danske Unions?

Danske Unions is a transnational union association representing local unions in the Danske Bank Group. Danske Unions consists of employee representatives of the local unions in Denmark, Finland, Ireland, Northern Ireland/UK, Norway and Sweden.

The Danske Bank Group is a multinational company and some of the challenges that meet employees of the Danske Bank Group are of a cross-border nature. Danske Unions is the way that the local unions deal with this internationalization, and the way that we promote the interest that the members have in common across borders.

You can read Danske Unions' constitution and other relevant documents about Danske Unions here:

Danske Unions Constitution (pdf)

Danske Bank Group European Works Council (pdf)

Danske Bank Group - Global Framework Agreement (pdf)

 

Members of Danske Unions

Danske Unions consists of employee representatives of the local unions in Denmark, Finland, Ireland, Northern Ireland/UK, Norway and Sweden.

The member unions are:

 • Danske Kreds, representing members in Danske Bank, Denmark
 • RahoitusLeijonat, representing members in Danske Bank, Finland
 • IBOA, representing members in Danske Bank, Ireland and Danske Bank, Northern Ireland
 • Finansforbundet in Danske Bank, Norway, representing members in Danske Bank, Norway
 • Finansforbundet in Danske Bank, Sweden, representing members in Danske Bank, Sweden

Contact information

Chairman of Danske Unions​

Kirsten_Ebbe_Brich_Lille.jpgKirsten Ebbe Brich
Tel.: (+45) 45 14 01 26
Mobile: (+45) 40 99 50 37
kebb@danskekreds.dk


Danske Kreds, Danske Bank - DK, Denmark

 

RahoitusLeijonat, Sampo Bank, Finland

 

Financial Services Union, Northern Bank, Northern Ireland/UK

     

Finansforbundet i Fokus Bank, Fokus Bank, Norway​

 

Finansforbundet i Danske Bank, Sverige, Sweden

 

Administration​​​

 • Anders Lyager Olsen
  Tel.: (+45) 45 14 01 19​