Beskæftigelsespolitik og velfærd

Kommisorium for Beskæftigelsespolitik og velfærd

Formål

At Danske Kreds, via Finansforbundet, som en ansvarlig faglig organisation,
skal være dagsordenssættende og tage medansvar for samfundets
udvikling på det beskæftigelses- og velfærdsmæssige område.

At sikre medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesse gennem
øget fokus og samfundsmæssige engagement.

Målgruppe

Medlemmer af Finansforbundet ansat i Danske Bank-koncernen.

Arbejdsområde

Arbejdsområdet omhandler rammer og vilkår for alle aktive medlemmer af Danske Kreds.

Ansvarsområdet dækker over flere temaer:

- Arbejdsmarkedspolitik
- Socialpolitik
- Ligestilling
- Pension
- Velfærd

I forhold til temaet velfærd, behandles de nuværende og fremtidige velfærdsordninger. Det gælder både i forhold til den offentlige velfærdsmodel og eventuelle reformer heraf, samt de kollektivt aftalte velfærdsmuligheder såsom sundheds- og ledighedsforsikringer m.v.

Ansvarsområdet vil således kunne behandle:

- ansættelsesvilkår i sektoren
- rammerne for socialt ansvar
- vilkår som jobsøgende
- frivillig og ufrivillig tilbagetrækning
- krav og ønsker til velfærdssamfundet
- efterløn
- integration
- skattelovgivning
- livsfaser
- ligeløn og ligestilling
- globaliseringens effekt på beskæftigelsen
- det regionale arbejde i FTF, herunder bestyrelser, deltagelse i lokale
  beskæftigelses råd (lbr) mv.

I forhold til temaet pension vil det blive behandlet i relation til velfærdsordningerne og tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet generelt


I forhold til det regionale arbejde i FTF, er det Finansforbundets ønske, at bestyrelsesmedlemmerne findes blandt medlemmer i ansvarsområde BOV