Arbejdsliv

Kommisorium for arbejdsliv

Formål

Formålet med det politiske ansvarsområde er, at Danske Kreds i samarbejde med Finansforbundet påvirker alle relevante områder i koncernen med henblik på, at skabe et sundt og sikkert arbejdsliv for koncernens ansatte såvel fysisk som psykisk. Arbejdsliv vil samtidig være dagsordensættende i forhold til Finansforbundet.

Målet er at sikre et sikkert, sundt og udviklende arbejdsliv for koncernens ansatte, der tilgodeser såvel den enkeltes som fællesskabets behov, hvor der er en god balance mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv, hvor der tages hensyn til, at man i forskellige livsfaser har forskellige behov, og at der arbejdes for at skabe forståelse for dette.

Målgruppe

Medlemmer, tillidsvalgte i Danske Kreds, Finansforbundet og Danske Bank Koncernen.

Arbejdsområde

Ansvarsområdet beskæftiger sig med rammer og vilkår - herunder lovgivning og aftaler - for medlemmernes arbejdsliv og skabelse af en god balance mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv.

Politisk ansvarlig er kredsens repræsentant i koncernens arbejdsmiljøudvalg.

Under ansvarsområdet arbejdsliv vil følgende temaer være primære fokusområder:

- Ny arbejdsmiljøstruktur
- Psykisk arbejdsmiljø - herunder bl.a. trivsel, stress, mobning med fokus på
  henholdsvis individets og virksomhedens rolle og ansvar
- Det hele liv, det grænseløse arbejde, fleksibilitet og arbejdets organisering
- Teknologiudvikling og teknologianvendelse - konsekvenserne heraf i
  forhold til fortsat at have et godt arbejdsliv
- Sundhedsfremme - fysisk inaktivt arbejde og sundhedsordninger
- Fysisk arbejdsmiljø - herunder bl.a. APV og indretning af arbejdspladser
- Forebyggelse af røverier, vold og trusler samt muligheder og vilkår for
  volds- og røveriramte medlemmer.